33064. ἐπίσκοπος2

hitting the mark
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus5590.3

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Solon 1 1.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Migratione Abrahami 2 1.6
New Testament
Letter to the Philippians 1 5.7
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Arrian
Tactica 1 1.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Seven Against Thebes 1 2.0
Eumenides* 3 5.9
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Old Testament
Numbers 1 0.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Oracula Sibyllina
Fragmenta 1 16.1
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 34 3.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 16 4.2
Historia Ecclesiastica 35 3.5
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 99 8.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 16 5.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 19 1.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 41 8.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 32 6.3
unknown 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 26 3.9
Historia Ecclesiastica 31 4.7
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 18 1.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 3 1.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 5.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 96 9.6
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (18 of 428)

passage   count
2.4 word list | read 4
2.8 word list | read 1
2.9 word list | read 1
2.11 word list | read 1
2.16 word list | read 1
2.18 word list | read 18
3.11 word list | read 1
3.12 word list | read 2
3.14 word list | read 1
3.16 word list | read 1
3.18 word list | read 2
3.23 word list | read 1
3.31 word list | read 1
4.23 word list | read 1
4.38 word list | read 1
5 word list | read 2
6.14 word list | read 1
6.18 word list | read 1