32532. ἐπιμονή

a staying on, tarrying, delay
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus430.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 3 4.0
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Plato
Cratylus 1 0.5
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Old Testament
unknown 1 0.5
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Clement of Alexandria
Eclogae propheticae 1 2.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
John Philoponus
unknown 5 0.3
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 5 0.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (3 of 33)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
41 word list | read 1
47 word list | read 1
102 word list | read 1