31751. ἐπιδρομή

a sudden inroad, a raid, attack
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus1410.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
unknown 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
Galen
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 6 1.4
Arrian
Anabasis 3 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 8 0.4
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 2 0.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 3 0.5
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
Problems and Solutions 1 2.6
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 6 1.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Hippocrates
De officina medici 1 4.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 2 1.0
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2

Passages (1 of 133)

passage   count
21 word list | read 1