31589. ἐπιδεής

in want of
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus520.0

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 2 2.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De semine 1 0.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Plato
Statesman 1 0.5
Charmides 1 1.1
Republic* 1 0.1
Old Testament
unknown 2 1.0
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 52 1 2.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 47)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
112 word list | read 1
123 word list | read 1