31530. ἐπιγλωσσίς

valve which covers the larynx
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus140.0

Editions by Text Group (7)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
Aristotle
De partibus animalium 2 0.5
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 3 0.5

Passages (1 of 9)

passage   count
3 word list | read 1