31499. ἐπίγειος

terrestrial
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3180.1

Editions by Text Group (110)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 3 2.3
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 4 1.3
De Cherubim 2 2.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Plantatione 2 2.2
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
New Testament
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 1 2.1
Letter to the Philippians 2 11.4
James 1 5.4
Gospel according to John* 1 0.6
Galen
De locis affectis 1 0.1
De diebus decretoriis 2 0.7
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
Lucian of Samosata
Icaromenippus 1 1.9
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
De partibus animalium 3 0.8
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Artemidorus
Onirocriticon 5 0.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Stromata Books 7-8 3 1.0
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 2 1.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 2 1.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Theophilus
Ad Autolycum 6 2.8
Ad Autolycum 6 2.8
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Oration of Constantine 5 4.4
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 3 4.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 9 3.9
De oratione 12 4.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 20 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 9 1.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 0.9
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 4 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (2 of 251)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
101 word list | read 1
106 word list | read 1