31233. ἐπεξέρχομαι

to go out against, make a sally against
logeion_003
 countfreq. per 10K
core440.3
corpus3460.2

Editions by Text Group (134)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 9 3.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 25 1.6
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.3
Publicola 1 1.7
unknown 1 0.9
unknown 2 2.1
Isocrates
Against Callimachus 2 5.3
Panegyricus* 1 0.9
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 8 1.7
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
In Flaccum 1 1.1
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Anabasis* 1 0.2
Galen
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 1 7.1
De temperamentis 2 0.7
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 1 0.1
De morborum differentiis 1 1.5
De marcore 1 1.7
De difficultate respirationis 1 0.3
De differentiis pulsuum 1 0.2
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
Adversus Lycum 1 1.3
Plato
Euthyphro* 2 3.6
Statesman 1 0.5
Philebus 3 1.5
Republic* 4 0.4
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Arrian
Anabasis 2 0.3
Cynegeticus 2 3.3
Tactica 2 2.2
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Pausanias
Description of Greece 16 0.7
Lysias
Against Theomnestus 1 2 12.3
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
Against Philon, On his Scrutiny 1 5.1
Polybius.
Histories* 3 0.1
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 1 0.4
Illyrian Wars 1 2.0
Civil Wars 4 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 8 0.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 10 1.6
Excerpta Polyaeni 2 1.2
unknown
unknown 10 1.6
unknown 2 1.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Zetemata codicis Vaticani 1 1.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 13 3 5.3
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 15 0.4
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 7 0.4
unknown 6 0.4
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 6 0.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 5 0.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 4 0.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 4 0.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 15 2.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 305)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1