30473. ἐξωτερικός

external, belonging to the outside
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus180.0

Editions by Text Group (14)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
Physica 1 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Origen
Contra Celsum 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1

Passages (1 of 16)

passage   count
2 word list | read 1