30179. ἐξισόω

to make equal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core170.1
corpus1000.0

Editions by Text Group (70)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2
Plutarch
unknown 1 1.2
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9
Plataicus 1 2.9
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Archidamus 2 3.1
On the Peace 1 1.2
Antidosis 1 0.5
Panathenaicus 1 0.6
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 3 2.9
Electra 3 3.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Abrahamo 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Galen
De symptomatum differentiis 1 1.5
De differentiis pulsuum 1 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
Plato
Parmenides 1 0.6
Republic* 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Exodus 2 0.8
Polybius.
Histories* 3 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Epitome 1 1.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Libanius
Oratio 40 1 4.0
Oratio 59 2 1.5
Oratio 61 1 6.3
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 35 1 3.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (2 of 96)

remove

Herodian, Ab excessu divi Marci

urn:cts:greekLit:tlg0015.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.1.12 word list | read 1
7.12.7 word list | read 1