29665. ἐξαναλίσκω

to spend entirely
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus370.0

Editions by Text Group (24)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
In Flaccum 1 1.1
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Old Testament
Exodus 1 0.4
Leviticus 1 0.5
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 3 1.3
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Hannibalic War 1 1.0
Civil Wars 1 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Hippocrates
De morbis I 2 0.6
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 13 2 3.6
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1

Passages (2 of 37)

remove

Philo Judaeus, De Josepho

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg021.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
22 word list | read 1
56 word list | read 1