29586. ἐξαλείφω

to plaster over; to wipe out, obliterate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core90.1
corpus1340.1

Editions by Text Group (85)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Against Euthynus 1 8.4
Against Callimachus 2 5.3
To Demonicus 1 3.2
Panathenaicus 1 0.6
New Testament
Letter to the Colossians 1 5.9
Revelation 3 2.9
Xenophon
Hellenica 3 0.4
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De antidotis 1 0.4
Plato
Theaetetus 2 0.8
Phaedrus 1 0.6
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Old Testament
Genesis 3 0.9
Exodus 2 0.8
Leviticus 2 1.0
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 3 1.3
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
unknown 8 4.1
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Lysias
Against Andocides 2 7.1
Against Alcibiades 2 1 15.5
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 2 16.5
Against Nicomachus 3 14.8
On the Murder of Eratosthenes* 1 3.9
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 1 0.4
Oratio 27 1 2.7
Oratio 46 1 2.5
Oratio 47 1 2.9
Oratio 49 1 3.3
Oratio 53 1 3.7
Oratio 59 1 0.7
Oratio 62 1 1.8
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 5 2 2.5
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 21 1 3.2
Declamatio 22 1 3.0
Declamatio 33 1 2.5
Declamatio 48 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (2 of 128)

remove

Isocrates, Against Callimachus

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg002.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
16 word list | read 1
26 word list | read 1