29432. ἐξαγγέλλω

to send out
logeion_003
 countfreq. per 10K
core490.4
corpus2710.1

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 2 2.4
Alcibiades 1 0.9
Isocrates
Archidamus 1 1.5
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Homer
Iliad* 1 0.1
Herodotus
The Histories* 21 1.1
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
New Testament
Mark 1 0.8
First Epistle of Peter 1 5.6
Xenophon
Hellenica 13 1.8
Apology 2 9.0
Anabasis* 3 0.5
Cyropaedia 10 1.2
Agesilaus* 1 1.3
Galen
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Plato
Phaedrus 2 1.1
Republic* 5 0.5
Arrian
Anabasis 64 8.0
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
unknown 3 1.5
Lysias
For Polystratus 1 4.9
Polybius.
Histories* 14 0.4
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Punic Wars 2 0.8
Macedonian Affairs 1 2.6
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 12 1.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 4 0.6
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Hippocrates
De locis in homine 1 1.2
Praeceptiones 1 7.4
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 7 0.9
unknown
unknown 4 0.6
unknown 2 1.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 28 1 5.8
Declamatio 44 1 1.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 4 1.5

Passages (2 of 250)

remove

Eusebius, Praeparatio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
9.27.13 word list | read 1
9.27.16 word list | read 1