29416. ἐνώπιος

face to face
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus9680.5

Editions by Text Group (113)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Ebrietate 3 2.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 3 2.8
De Mutatione Nominum 9 7.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel of Luke 22 10.6
Acts 13 6.7
Epistle to the Romans 3 3.9
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 4 8.3
Epistle to the Galatians 1 4.1
First Timothy 6 35.4
Second Timothy 2 15.2
Letter to the Hebrews 2 3.8
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
First John 1 4.3
Third Letter of John 1 42.9
Revelation 35 33.4
Gospel according to John* 1 0.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 1.8
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Genesis 7 2.2
Exodus 12 4.9
Leviticus 8 4.2
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 11 4.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 3 2.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 26 16.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 62 31.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 33 19.3
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 57 28.8
unknown 7 3.5
Isaias 15 3.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 24 13.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 7 1.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 15 2.8
unknown
unknown 2 1.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 9 9.1
Epistula II ad Corinthios 2 6.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 7 11.1
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 8 11.2
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 37 2.3
De Ecclesiastica Theologia 4 2.5
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 24 1.3
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 30 1.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Exhortatio ad martyrium 4 3.2
De oratione 13 4.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 6 3.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 9 2.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 13 1.4
Epistula ad Africanum 5 10.6
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 36 3.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 2 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 28 0.8
Annals of Rome 13 1.4
Argumenta 1 0.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 49 1.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 14 2.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 25 2.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 5 1.4
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 3.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
unknown 3 2.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 3.8
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Commentarius In Apocalypsin 75 8.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1

Passages (3 of 725)

passage   count
20 word list | read 1
40 word list | read 1
68 word list | read 1