29278. ἐντολή

an injunction, order, command, behest
logeion_003
 countfreq. per 10K
core850.6
corpus1,5030.7

Editions by Text Group (170)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Plutarch
unknown 1 8.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 4 0.8
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Posteritate Caini 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 3 3.4
In Flaccum 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 6 5.0
Gospel of Luke 4 1.9
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 7 9.2
1 Corinthians 2 2.8
Ephesians 2 7.7
Letter to the Colossians 1 5.9
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 4 7.7
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 14 60.3
Second Epistle of John 4 159.4
Revelation 2 1.9
Gospel according to John* 11 6.5
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Plato
Charmides 1 1.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 4 1.6
Leviticus 8 4.2
Numbers 5 2.1
Deuteronomium 39 17.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 4 2.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 10 5.1
unknown 20 10.1
Isaias 2 0.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 9 4.9
Apollodorus
Library 3 1.1
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 5 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 24 4.2
Stromata Books 7-8 25 8.7
Eclogae propheticae 3 6.0
Quis dives salvetur 14 14.9
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 15 2.8
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 10 14.5
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 7 22.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 5 22.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 88 31.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Theophilus
Ad Autolycum 10 4.6
Ad Autolycum 10 4.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 12 1.2
Demonstratio Evangelica 11 0.7
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 12 1.2
Epiphanius
Ancoratus 8 2.0
Panarion (Adversus Haereses) 53 2.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 13 0.8
Commentarii In Evangelium Joannis 30 1.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 8 3.4
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
De oratione 5 1.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 7 2.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 3 2.8
Homiliae In Lucam 17 10.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 5 3.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 5 1.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 21 9.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 36 3.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Libanius
Oratio 48 1 2.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 9 0.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 5 1.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 19 6.7
De Libero Arbitrio 4 5.2
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 2 0.8
Narrationes de Syntipa 3 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 34 1.0
Annals of Rome 20 2.1
Argumenta 2 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 56 1.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 27 3.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 14 2.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 4.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 16 3.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 29 3.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 73 14.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 30 2.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 2.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 38 9.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 2.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 44 2.8
unknown 10 9.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 7.5
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 11 161.1
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 26 3.0
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 105 8.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 33 27.4
Polycarp
Epistula ad Philippenses 4 30.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 5 1.0
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Polybius.
Histories* 62 1.9
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (1 of 951)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.14 word list | read 1