29254. ἔντευξις

a lighting upon, meeting with, converse, intercourse
logeion_003
 countfreq. per 10K
core540.4
corpus1980.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.3
Solon 1 1.1
unknown 2 2.4
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
To Demonicus 1 3.2
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
First Timothy 2 11.8
Plato
Statesman 1 0.5
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Topica 2 0.4
Theophrastus
Characters 2 2.9
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Polybius.
Histories* 53 1.6
Appianus of Alexandria
Civil Wars 4 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 9 1.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 13 4.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 1 0.3
Origen
Contra Celsum 6 0.4
De oratione 11 3.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Argumenta 2 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 5 0.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 2.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2

Passages (1 of 174)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1