29224. ἐντελέχεια

full, complete reality
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,0070.5

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
Aristotle
De anima 37 17.2
De anima 36 16.2
Meteorologica 1 0.3
De partibus animalium 1 0.3
Physica 35 5.9
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 4 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 35 1.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 5 0.3
In Librum De Sensu Commentarium 4 0.8
Problems and Solutions 8 20.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 2 0.5
Plotinus
Enneades 11 0.5
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 56 6.5
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 49 8.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 11 0.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 3 0.9
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 24 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarium 20 1.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 158 3.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 105 7.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 18 1.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 193 7.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 85 2.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 3 0.3
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 13 0.7
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 47 6.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 11 0.4
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3

Passages (10 of 129)

passage   count
1.1 word list | read 1
2.1 word list | read 17
2.2 word list | read 12
2.3 word list | read 1
2.4 word list | read 2
2.5 word list | read 8
2.7 word list | read 3
2.10 word list | read 1
3.4b word list | read 1
3.7 word list | read 1