28040. ἐν

in, among. c. dat.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core11,93388.1
corpus253,456118.2

Editions by Text Group (876)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 85 133.0
De spiritu 49 137.3
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 255 109.4
Hegemonius
Acta Archelai 22 92.1
Euripides
Heracles 43 49.3
Bacchae* 78 93.8
Heracles* 43 49.3
Plutarch
Theseus 70 90.6
unknown 96 105.9
unknown 8 67.7
unknown 85 87.9
unknown 60 78.8
Comparison of Lycurgus and Numa 12 73.7
Solon 81 90.2
Publicola 44 74.9
Comparison of Solon and Publicola 9 91.5
unknown 74 89.5
unknown 102 91.7
Fabius Maximus 67 85.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 94 89.1
unknown 113 117.8
unknown 8 72.5
unknown 86 92.2
unknown 66 66.0
unknown 6 120.7
unknown 68 70.4
unknown 176 86.9
Pericles* 107 102.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5,835 236.4
Deipnosophistae 5,887 235.2
Isocrates
Against Euthynus 7 59.0
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 18 58.6
Trapeziticus 14 39.3
Aegineticus 16 51.7
To Demonicus 24 77.8
Against the Sophists 5 35.5
Busiris 9 30.6
Plataicus 10 29.3
To Nicocles 19 58.8
Nicocles or the Cyprians 36 89.7
Evagoras 38 78.2
Archidamus 54 82.6
On the Peace 62 73.6
Areopagiticus 43 88.6
Antidosis 124 65.9
To Philip 55 58.6
Panathenaicus 118 69.7
Ad Dionysium 3 53.6
Ad filios Jasonis 4 43.8
Ad Archidamum 7 60.6
Ad reges Mytilenaeos 3 43.2
Ad Timotheum 2 24.2
Ad Philippum 5 37.9
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 2 23.3
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 27 68.7
Panegyricus* 83 72.7
Sophocles
Trachiniae 42 52.3
Electra 70 71.9
Philoctetes 46 46.8
Tracking Satyrs 20 85.1
Ajax* 53 60.9
Antigone* 65 80.3
Oedipus at Colonus* 61 52.1
Oedipus Tyrannus* 57 55.2
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 3 175.4
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 10 113.8
Hymn 4 to Hermes 6 63.4
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 19 to Pan 3 468.8
Hymn 26 To Dionysus 1 454.5
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 3 60.6
Hymn 2 to Demeter* 18 48.3
unknown
unknown 12 54.4
unknown 16 61.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 454 95.7
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 147 110.9
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 307 96.1
De Cherubim 53 70.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 66 70.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 113 100.5
De Posteritate Caini 79 73.0
De Gigantibus 28 86.0
Quod Deus Sit Immutabilis 91 101.1
De Agricultura 58 65.1
De Plantatione 92 102.9
De Ebrietate 93 81.9
De Sobrietate 41 118.8
De Confusione Linguarum 86 86.5
De Migratione Abrahami 105 85.5
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 143 92.1
De Congressu Eruditionis Gratia 96 109.8
De Fuga Et Inventione 113 105.4
De Mutatione Nominum 115 89.5
De Somniis (Lib. I-Ii) 255 101.0
De Abrahamo 169 127.0
De Josepho 111 87.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 295 94.9
De Decalogo 91 108.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 557 98.5
De Virtutibus 121 100.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 90 100.6
Quod Omnis Probus Liber Sit 71 94.6
De Vita Contemplativa 56 123.6
De Aeternitate Mundi 71 78.5
In Flaccum 99 112.2
Legatio Ad Gaium 185 106.8
Aristophanes
Lysistrata 48 54.5
Ecclesiazusae 39 46.2
Birds* 53 44.9
Clouds* 39 36.7
Frogs* 43 42.9
Hesiod
Sheild of Heracles 4 53.1
Theogony* 83 107.2
Works and Days* 8 58.8
Antiphon
On the murder of Herodes 69 100.5
New Testament
Gospel according to Matthew 292 149.5
Mark 14 137.7
Mark 140 116.5
Gospel of Luke 355 170.4
Acts 277 142.7
Epistle to the Romans 173 227.2
1 Corinthians 172 237.1
Second Corinthians 161 335.9
Epistle to the Galatians 45 186.7
Ephesians 121 467.5
Letter to the Philippians 65 371.2
Letter to the Colossians 89 527.3
First Letter to the Thessalonians 51 321.8
Second Letter to the Thessalonians 26 283.2
First Timothy 44 259.3
Second Timothy 37 280.3
Epistle of Paul to Titus 13 188.7
Epistle to Philemon 10 280.1
Letter to the Hebrews 66 126.5
James 38 206.7
First Epistle of Peter 49 276.8
Second Epistle of Peter 43 370.1
First John 79 340.2
Second Epistle of John 8 318.7
Third Letter of John 3 128.8
Letter of Jude 8 167.4
Revelation 157 149.8
Gospel according to John* 221 130.9
Xenophon
Hellenica 686 96.9
Memorabilia 212 54.5
Economics 113 58.0
Symposium 57 55.0
Apology 11 49.8
Cyropaedia 571 66.7
Hiero 55 85.8
Constitution of the Lacedaimonians 57 107.6
Ways and Means 43 104.4
On the Cavalry Commander 70 112.9
On the Art of Horsemanship 59 78.5
On Hunting 99 102.2
Agesilaus* 66 83.6
Anabasis* 439 71.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 58 114.9
Adhortatio ad artes addiscendas 55 109.1
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 10 70.8
De sectis ad eos qui introducuntur 76 121.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 142 117.8
Ars Medica 200 124.2
De elementis ex Hippocrate 142 102.4
De temperamentis 322 116.2
De naturalibus facultatibus 352 106.4
De anatomicis administrationibus 720 92.0
De ossibus ad tirones 74 106.4
De venarum arteriarumque dissectione 64 85.0
De nervorum dissectione 50 139.1
De instrumento odoratus 51 123.3
De uteri dissectione 22 67.0
De usu partium corporis humani I-XI 1,921 98.8
De motu musculorum 137 92.7
De victu attenuante 51 80.6
De victu attenuante 56 88.8
De utilitate respirationis 79 130.2
De semine 213 101.6
De foetuum formatione 78 99.7
An in arteriis sanguis contineatur 50 105.6
De optima corporis nostri constitutione 27 150.8
De bono habitu 15 178.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 109 126.5
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 81 96.6
De atra bile 103 162.1
De usu pulsuum 56 124.6
De placitis Hippocratis et Platonis 1,318 136.4
De parvae pilae exercitio 14 81.6
De parvae pilae exercitio 17 97.6
De venereis 1 26.8
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 883 131.9
De rebus boni malique suci 168 169.9
De ptisana 18 81.4
De dignotione ex insomniis 12 239.5
De morborum differentiis 108 159.6
De causis morborum 105 174.7
De symptomatum differentiis 102 153.4
De symptomatum causis 423 145.3
De differentiis febrium 299 144.4
De morborum temporibus 70 130.1
De totius morbi temporibus 64 176.0
De typis 14 92.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 54 97.3
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 123 134.0
De comate secundum Hippocratem 36 109.2
De marcore 77 132.3
De tumoribus praeter naturam 69 165.9
De inaequali intemperie 46 146.8
De difficultate respirationis 542 169.0
De locis affectis 918 132.6
De pulsibus ad tirones 67 114.2
De differentiis pulsuum 513 118.1
De dignoscendis pulsibus 450 142.6
De causis pulsuum 401 125.9
De praesagitione ex pulsibus 473 131.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 231 148.9
De crisibus 426 124.1
De diebus decretoriis 435 159.6
De methodo medendi 1,886 119.9
Ad Glauconem de methodo medendi 276 122.5
De venae sectione adversus Erasistratum 69 115.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 117 127.9
De curandi ratione per venae sectionem 139 137.9
De purgantium medicamentorum facultate 29 96.5
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 24 119.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 23 166.3
Pro puero epileptico consilium 21 64.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,597 122.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,437 112.8
De compositione medicamentorum per genera 932 98.4
De antidotis 291 119.9
De theriaca ad Pisonem 116 91.3
Institutio logica 118 132.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 44 165.9
De praenotione ad Epigenem 107 96.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 15 107.4
In Hippocratis De natura hominis 344 138.8
In Hippocratis De victu acutorum 790 116.2
In Hippocratis Epidemiarum I 2,267 143.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,422 146.7
Adversus Lycum 90 117.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 93 123.5
In Hippocratis De articulis 630 100.6
In Hippocratis De fracturis 485 114.8
In Hippocratis De officina medici 509 121.9
De musculorum dissectione ad tirones 82 55.9
De consuetudinibus 49 121.4
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 2 29.4
De optima doctrina 18 96.5
De temperamentis 344 122.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 80 124.7
De plenitudine 156 139.1
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 565 129.8
Plato
Phaedo 180 76.6
Cratylus 85 42.7
Theaetetus 188 76.6
Sophist 102 58.0
Statesman 140 75.7
Parmenides 169 100.5
Philebus 184 94.4
Phaedrus 137 75.5
Alcibiades 1 77 67.4
Alcibiades 2 16 35.1
Hipparchus 16 65.4
Lovers 16 61.7
Theages 23 60.6
Charmides 40 44.5
Laches 80 96.0
Lysis 27 36.1
Definitiones 21 115.3
Apology* 53 61.1
Crito* 32 69.5
Euthyphro* 20 35.7
Republic* 932 97.3
Symposium* 138 73.4
Lucian of Samosata
Cataplus 16 39.9
Juppiter confutatus 13 56.2
Juppiter tragoedus 55 83.3
Gallus 44 77.7
Prometheus 7 29.2
Prometheus 7 28.7
Icaromenippus 29 55.2
Timon 33 54.9
Charon sive contemplantes 29 66.6
Vitarum auctio 20 55.1
Revivescentes sive piscator 44 66.7
Bis accusatus sive tribunalia 40 67.5
De sacrificiis 10 54.9
De sacrificiis 10 54.7
Adversus indoctum et libros multos ementem 21 54.1
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 52 77.4
Philopseudes sive incredulus 37 59.5
Dearum judicium 4 19.0
De mercede conductis potentium familiaribus 52 72.5
De morte Peregrini 39 90.0
Fugitivi 23 71.2
Toxaris vel amicitia 87 90.6
De saltatione 70 99.5
Lexiphanes 22 84.0
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 21 108.7
Pseudologista 49 123.0
Deorum concilium 15 80.5
Tyrannicida 14 47.8
Abdicatus 25 51.4
Dialogi Marini 19 45.6
Arrian
Anabasis 859 107.5
Indica 150 110.4
Cynegeticus 51 83.3
Periplus Ponti Euxini 45 105.6
Tactica 122 133.9
Acies Contra Alanos 7 57.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 898 205.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 34 71.5
Suppliant Maidens 32 59.0
Persians 24 42.4
Prometheus Bound 26 45.0
Prometheus Bound 24 39.3
Seven Against Thebes 43 86.2
Agamemnon 76 95.4
Agamemnon 78 89.1
Libation Bearers 58 110.1
Eumenides* 51 99.8
Persians* 24 47.2
Aristotle
Analytica priora 662 106.0
Analytica priora 661 103.7
De anima 225 104.5
De anima 234 105.3
Res Publica Atheniensium 176 113.4
Res Publica Atheniensium 9 90.3
Categoriae 86 80.0
De divinatione per somnum 17 141.8
Historia animalium 1,331 145.9
De insomniis 52 211.3
De interpretatione 40 61.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 38 197.0
De longitudine et brevitate vitae 38 210.4
Magna Moralia 311 125.3
De memoria et reminiscentia 29 110.5
Meteorologica 359 106.0
De partibus animalium 422 111.2
Physica 1,093 184.3
Ars Poetica 130 121.0
De respiratione 96 158.1
De sophisticis elenchis 125 85.6
De sensu et sensibilibus 141 176.2
De somno et vigilia 40 133.2
Topica 396 86.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 21 81.4
Physica (textus alter) 31 129.1
Ars Poetica* 130 121.0
Aristoxenus
Harmonics 150 103.0
Agathemerus
Geographiae informatio 5 27.9
Theophrastus
Characters 74 106.8
Aesop
Fabulae 294 68.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 343 131.4
Problemata arithmetica 9 64.6
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,323 74.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 409 111.7
Pausanias
Description of Greece 3,162 140.8
Old Testament
Genesis 488 152.4
Exodus 372 153.4
Leviticus 378 198.1
Numbers 452 186.2
Deuteronomium 534 235.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 305 221.0
Judices (Cod. Alexandrinus) 484 313.3
Ruth 29 142.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 449 229.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 387 226.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 510 257.8
unknown 740 375.2
Isaias 637 162.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 540 294.4
pseudo-Galen
De fasciis 28 36.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 134 124.0
Introductio seu medicus 174 95.8
De remediis parabilibus 406 131.6
De theriaca ad Pamphilianum 23 115.5
De optima secta ad Thrasybulum 73 40.8
Lysias
Funeral Oration 42 98.0
Against Simon: Defense 5 21.6
On A Wound By Premeditation 2 19.3
For Callias 4 156.9
Against Andocides 18 64.2
On the Olive Stump 17 78.8
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 15 92.3
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 33 63.3
Against Eratosthenes 33 63.3
Against Alcibiades 1 10 38.4
Against Alcibiades 2 9 139.3
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 13 90.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 26 78.4
For Polystratus 23 111.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 9 64.3
Against The Corn-Dealers 7 57.6
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 29 139.0
On the Scrutiny of Evandros 24 160.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 10 123.3
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 14 69.2
Against Philon, On his Scrutiny 16 81.1
Against Diogeiton 15 83.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 48 92.1
Olympic Oration 4 92.2
On the Murder of Eratosthenes* 16 62.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 12 63.4
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 74.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 482 91.1
Adversus Mathematicos 1,044 94.0
Apollodorus
Library 168 60.4
Epitome 73 89.8
Appianus of Alexandria
Kings 4 50.6
Italy 7 61.5
Samnite History 23 64.3
Gallic History 17 81.1
Sicily and the Other Islands 8 81.8
Wars in Spain 138 83.7
Hannibalic War 103 102.3
Punic Wars 241 90.8
Numidian Affairs 2 54.9
Macedonian Affairs 24 62.9
Illyrian Wars 36 72.5
Syrian Wars 132 92.0
Civil Wars 993 81.4
Mithridatic Wars 174 69.7
Artemidorus
Onirocriticon 653 100.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 261 73.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 224 97.1
Paedagogus 503 88.6
Stromata Books 7-8 227 78.6
Eclogae propheticae 51 101.2
Quis dives salvetur 64 68.0
Excerpta ex Theodoto 97 127.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 340 118.7
De Fasciis 4 20.8
Vita Hippocratis 12 241.9
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 8 86.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 12 48.0
Encomium of Helen* 6 43.0
Alcidamas
Peri Sophiston 17 77.1
Odysseus 40 101.9
Dio Chrysostom
Orationes 1,280 68.7
Babrius
Fabulae Aesopeae 70 60.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 779 106.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 567 91.7
Excerpta Polyaeni 138 85.0
Hippocrates
De prisca medicina 43 75.6
De aere, aquis, locis 75 97.4
Prognosticon 86 159.1
De diaeta in morbis acutis 76 117.9
De diaeta acutorum (spurium) 69 123.0
Epidemiarum 504 121.1
De capitis vulneribus 88 169.6
De fracturis 143 121.5
De articulis 183 81.6
Vectiarius 71 136.2
Aphorismi 164 220.2
Iusiurandum 1 39.2
Lex 5 144.5
De humoribus 44 191.9
Prorrheticon I 185 188.3
Coa praesagia 318 273.9
De arte 38 138.4
De natura hominis 56 141.3
De salubri diaeta 11 76.1
De flatibus 26 90.2
De liquidorum usu 21 145.5
De morbis I 541 154.0
De genitura 34 170.5
De natura pueri 151 204.1
De affectionibus 60 80.0
De locis in homine 91 108.8
De morbo sacro 41 83.6
De haemorrhoidibus 12 127.0
De fistulis 23 142.9
De diaeta 227 114.7
De affectionibus interioribus 233 145.5
De natura muliebri 249 216.4
De octimestri partu 15 191.3
De muliebribus 836 174.9
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 51 154.9
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 2 89.3
De dentitione 21 617.6
De glandulis 20 112.3
De carnibus 73 212.3
De corde 13 129.2
De alimento 29 213.2
De visu 8 103.5
De natura ossium 23 71.8
De medico 9 57.6
De habitu decenti 34 235.3
De crisibus 38 188.6
De diebus criticis 19 147.7
Epistulae, Decretum, Orationes 138 120.3
De officina medici 21 92.0
De ulceribus 45 127.3
Praeceptiones 18 133.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 132 67.2
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 3 145.6
Iatrica 227 130.1
Anonymus Londinensis Fragmenta 5 239.2
Justin Martyr
Apology 153 105.0
Apologia secunda 31 94.2
Apologia secunda 31 94.2
Dialogue with Trypho 736 138.1
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 42 158.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 236 31.3
unknown
unknown 567 91.4
unknown 138 85.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 197 118.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,750 104.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2,409 148.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,292 119.8
In Librum De Sensu Commentarium 1,015 191.0
Problems and Solutions 58 151.8
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 705 93.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1,153 132.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 46 282.9
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 81 70.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 86 74.6
De Resurrectione 39 43.4
De Resurrectione 44 48.6
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 109 107.7
De Sphaera Quae Movetur 68 164.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 132 191.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 29 137.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 27 97.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 188 190.6
Epistula II ad Corinthios 51 163.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 33 148.8
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 15 215.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1,892 480.6
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 265 94.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 66 358.7
Ad Magnesios (epist. 2) 39 360.8
Ad Trallianos (epist. 3) 31 315.4
Ad Romanos (epist. 4) 19 182.7
Ad Philadelphios (epist. 5) 37 356.8
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 25 213.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 19 243.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 256 119.7
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 110 174.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 30 110.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 89 249.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 68 319.5
Oracula Sibyllina
Oracula 305 115.3
Fragmenta 9 145.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 234 100.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 95 133.6
The Testament of Abraham Recension B 44 132.7
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 503 132.4
Theophilus
Ad Autolycum 259 119.4
Ad Autolycum 259 119.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 63 53.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 7 235.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 3 198.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 84 83.1
Euclid
Elements 591 35.9
Data 106 53.5
Data (demonstrationes alterae) 12 28.3
Plotinus
Enneades 3,505 155.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 251 84.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1,329 153.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 532 93.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 278 183.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 782 104.0
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 2 136.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2,453 105.6
Historia Ecclesiastica 1,253 127.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 69 89.0
Demonstratio Evangelica 2,118 132.4
De Ecclesiastica Theologia 274 170.3
De Theophania (Fragmenta) 78 94.9
Onomasticon 425 337.7
Vita Constantini 336 88.2
Oration of Constantine 51 44.9
De Laudibus Constantini 168 86.8
Historia Ecclesiastica 1,219 123.0
Epiphanius
Ancoratus 742 185.2
Panarion (Adversus Haereses) 3,072 160.6
Anacephalaeosis [Sp.] 37 123.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 109 70.4
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 14 67.0
De Theologia (Orat. 28) 47 63.5
De Filio (Orat. 29) 24 48.5
De Filio (Orat. 30) 24 47.6
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 34 54.6
Iamblichus
Protrepticus 223 81.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 351 106.3
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 85 17.4
Zetemata codicis Vaticani 30 29.5
Isagoge Sive Quinque Voces 46 76.9
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 305 123.6
Marcellus
Fragmenta 135 117.0
Origen
Contra Celsum 2,288 137.3
Commentarii In Evangelium Joannis 2,730 169.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 303 130.6
Exhortatio ad martyrium 243 194.3
De oratione 536 187.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 440 171.9
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 137 166.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 148 140.1
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 61 163.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 16 75.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 278 162.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 242 175.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 486 154.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 390 173.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1,494 163.3
Epistula ad Africanum 110 233.0
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 12 159.2
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 75 164.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,599 142.2
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 310 100.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 883 123.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 854 122.8
Libanius
Epistulae 1-1544 905 72.8
Oratio 1 266 117.1
Oratio 3 27 137.5
Oratio 4 23 96.4
Oratio 5 36 128.1
Oratio 6 10 94.6
Oratio 7 5 95.6
Oratio 8 10 135.9
Oratio 9 12 131.6
Oratio 10 21 94.7
Oratio 11 165 105.9
Oratio 26 36 126.4
Oratio 27 37 100.0
Oratio 28 15 68.2
Oratio 29 29 94.5
Oratio 30 62 119.0
Oratio 31 37 97.3
Oratio 32 25 98.9
Oratio 33 50 125.6
Oratio 34 29 114.2
Oratio 35 27 102.3
Oratio 36 14 96.9
Oratio 38 17 83.8
Oratio 39 23 114.1
Oratio 40 29 116.0
Oratio 41 11 61.1
Oratio 42 63 131.1
Oratio 43 15 70.4
Oratio 44 8 190.9
Oratio 45 36 111.3
Oratio 46 47 118.1
Oratio 47 25 72.4
Oratio 48 32 88.8
Oratio 49 31 101.5
Oratio 50 27 90.6
Oratio 51 28 97.5
Oratio 52 38 81.7
Oratio 53 32 118.1
Oratio 54 74 122.1
Oratio 55 29 98.3
Oratio 56 25 110.8
Oratio 57 53 124.8
Oratio 59 114 85.0
Oratio 60 5 60.7
Oratio 61 9 56.7
Oratio 62 51 93.7
Oratio 63 40 115.3
Oratio 64 119 110.9
Declamatio 1 145 95.3
Declamatio 2 37 123.8
Declamatio 3 18 71.7
Declamatio 4 46 63.4
Declamatio 5 49 62.1
Declamatio 6 21 37.4
Declamatio 7 11 56.1
Declamatio 8 19 74.3
Declamatio 9 31 77.2
Declamatio 10 18 47.6
Declamatio 11 24 84.5
Declamatio 12 20 47.6
Declamatio 13 29 51.5
Declamatio 14 16 51.4
Declamatio 16 64 94.1
Declamatio 17 46 69.6
Declamatio 18 20 77.3
Declamatio 19 22 60.9
Declamatio 20 24 87.2
Declamatio 21 18 57.8
Declamatio 22 26 78.2
Declamatio 23 52 63.2
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 17 46.1
Declamatio 26 24 63.6
Declamatio 27 6 29.4
Declamatio 28 7 40.9
Declamatio 29 12 50.8
Declamatio 30 35 66.7
Declamatio 31 36 84.0
Declamatio 32 31 70.8
Declamatio 33 31 77.1
Declamatio 34 53 43.7
Declamatio 35 28 94.6
Declamatio 37 3 9.9
Declamatio 38 32 84.2
Declamatio 39 15 43.7
Declamatio 40 19 26.8
Declamatio 41 28 69.6
Declamatio 42 29 62.2
Declamatio 44 61 104.0
Declamatio 46 16 46.4
Declamatio 47 32 72.1
Declamatio 48 49 92.3
Declamatio 49 11 16.5
Declamatio 50 27 71.7
Declamatio 51 3 27.8
Characteres Epistolici [Sp.] 11 46.9
Oratio 2 44 111.9
Oratio 37 20 111.1
Oratio 58 36 114.0
Declamatio 15 57 105.8
Declamatio 36 24 62.2
Declamatio 43 15 24.4
Declamatio 45 13 53.5
unknown
unknown 6 43.0
unknown 12 48.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,925 175.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 381 206.5
Anna Comnena
Alexias 841 60.1
Alexias 822 58.3
Alexias 823 58.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 584 113.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 608 120.6
unknown 5 40.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 248 87.0
De Libero Arbitrio 51 66.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 21 109.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 24 148.9
De Martyribus (Fragmenta) 2 339.0
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 15 121.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 156 65.0
Narrationes de Syntipa 48 40.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3,126 91.5
Annals of Rome 787 84.6
Argumenta 195 83.1
Chronologia 3 40.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 101 91.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3,106 112.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,726 156.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6,875 153.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,885 133.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 775 113.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,743 104.0
unknown 1,481 102.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,479 103.0
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 724 134.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,168 104.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3,047 123.8
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5,096 161.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,543 157.9
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 355 101.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 358 121.2
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 841 86.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 444 127.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria