27279. ἕλκυσις

attraction
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus110.0

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 1 3.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Hippocrates
De fracturis 1 0.8
De morbis I 1 0.3
Libanius
Declamatio 49 1 1.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1

Passages (1 of 11)

passage   count
1 word list | read 1