26088. ἐκλεκτός

picked out, select
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3330.2

Editions by Text Group (90)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 3 12.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 10 2.1
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Gigantibus 1 3.1
De Mutatione Nominum 4 3.1
De Abrahamo 2 1.5
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 3 2.5
Gospel of Luke 2 1.0
Epistle to the Romans 2 2.6
Letter to the Colossians 1 5.9
First Timothy 1 5.9
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
First Epistle of Peter 4 22.6
Second Epistle of John 2 79.7
Revelation 1 1.0
Old Testament
Genesis 3 0.9
Exodus 1 0.4
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 4 2.0
unknown 3 1.5
Isaias 16 4.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 7 2.4
Quis dives salvetur 2 2.1
Excerpta ex Theodoto 13 17.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 2 2.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 11 11.2
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 9 3.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 9 14.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 4 14.7
Oracula Sibyllina
Oracula 6 2.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 15 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 4 4.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 3 2.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 7 0.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 7 0.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 8 1.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 12 10.2
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 29.3
Commentarius In Apocalypsin 9 1.0
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 11 0.9
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 14.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 264)

passage   count
31 word list | read 1
40 word list | read 3