25692. ἐκδιηγέομαι

tell in detail
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus340.0

Editions by Text Group (24)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
New Testament
Acts 2 1.0
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
De causis pulsuum 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
Old Testament
unknown 3 1.5
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
De oratione 1 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2

Passages (1 of 30)

passage   count
4 word list | read 1