25541. ἕκατος

far-shooting
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus720.0

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 3 34.1
Hymn 9 to Artemis 1 1111.1
Hymn 24 To Hestia 1 714.3
Galen
De methodo medendi 1 0.1
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aristotle
Res Publica Atheniensium 4 2.6
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 2 0.8
Old Testament
Genesis 2 0.6
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 1 0.5
Lysias
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 1 7.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Euclid
Data (demonstrationes alterae) 1 2.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 5 0.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Libanius
Oratio 10 2 9.0
Declamatio 23 1 1.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Homer
Iliad* 4 0.3

Passages (1 of 67)

remove

Homeric Hymns, Hymn 9 to Artemis

urn:cts:greekLit:tlg0013.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1 word list | read 1