25462. ἐκ

from out of
logeion_003
 countfreq. per 10K
core7,03351.9
corpus116,12254.2

Editions by Text Group (857)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 51 79.8
De spiritu 32 89.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 170 73.0
Hegemonius
Acta Archelai 16 67.0
Euripides
Heracles 31 35.5
Bacchae* 38 45.7
Heracles* 31 35.5
Plutarch
Theseus 36 46.6
unknown 46 50.7
unknown 5 42.3
unknown 28 28.9
unknown 37 48.6
Comparison of Lycurgus and Numa 10 61.4
Solon 34 37.9
Publicola 24 40.9
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 34 41.1
unknown 52 46.7
Fabius Maximus 31 39.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 45 42.6
unknown 30 31.3
unknown 4 36.3
unknown 61 65.4
unknown 46 46.0
unknown 2 40.2
unknown 44 45.5
unknown 69 34.1
Pericles* 50 47.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,067 43.2
Deipnosophistae 1,076 43.0
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 3 25.1
On the team of horses 22 71.6
Trapeziticus 13 36.5
Aegineticus 13 42.0
To Demonicus 12 38.9
Against the Sophists 3 21.3
Busiris 17 57.8
Plataicus 13 38.0
To Nicocles 6 18.6
Nicocles or the Cyprians 11 27.4
Evagoras 28 57.6
Archidamus 41 62.7
On the Peace 39 46.3
Areopagiticus 28 57.7
Antidosis 67 35.6
To Philip 48 51.1
Panathenaicus 54 31.9
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 8 69.3
Ad reges Mytilenaeos 2 28.8
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 4 30.3
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 27 68.7
Panegyricus* 59 51.7
Sophocles
Trachiniae 45 56.1
Electra 52 53.4
Philoctetes 45 45.7
Tracking Satyrs 8 34.1
Ajax* 27 31.0
Antigone* 50 61.8
Oedipus at Colonus* 45 38.4
Oedipus Tyrannus* 51 49.4
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 3 34.1
Hymn 4 to Hermes 6 63.4
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 28 to Athena 1 769.2
Hymn 30 to Earth 1 526.3
Hymn 31 to Helios 1 555.6
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 7 18.8
unknown
unknown 5 22.7
unknown 7 26.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 163 34.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 98 74.0
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 120 37.5
De Cherubim 38 50.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 40 42.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 61 54.3
De Posteritate Caini 64 59.1
De Gigantibus 10 30.7
Quod Deus Sit Immutabilis 39 43.3
De Agricultura 36 40.4
De Plantatione 40 44.7
De Ebrietate 48 42.3
De Sobrietate 13 37.7
De Confusione Linguarum 50 50.3
De Migratione Abrahami 48 39.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 66 42.5
De Congressu Eruditionis Gratia 47 53.8
De Fuga Et Inventione 38 35.4
De Mutatione Nominum 54 42.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 108 42.8
De Abrahamo 61 45.8
De Josepho 47 37.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 187 60.2
De Decalogo 31 36.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 268 47.4
De Virtutibus 87 72.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 58 64.9
Quod Omnis Probus Liber Sit 41 54.6
De Vita Contemplativa 28 61.8
De Aeternitate Mundi 78 86.3
In Flaccum 51 57.8
Legatio Ad Gaium 88 50.8
Aristophanes
Lysistrata 23 26.1
Ecclesiazusae 20 23.7
Birds* 22 18.7
Clouds* 31 29.2
Frogs* 24 23.9
Antiphon
On the murder of Herodes 32 46.6
New Testament
Gospel according to Matthew 82 42.0
Mark 5 49.2
Mark 67 55.7
Gospel of Luke 88 42.2
Acts 83 42.8
Epistle to the Romans 61 80.1
1 Corinthians 34 46.9
Second Corinthians 30 62.6
Epistle to the Galatians 34 141.1
Ephesians 8 30.9
Letter to the Philippians 10 57.1
Letter to the Colossians 11 65.2
First Letter to the Thessalonians 6 37.9
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 2 11.8
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 4 58.1
Letter to the Hebrews 21 40.3
James 13 70.7
First Epistle of Peter 8 45.2
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 34 146.4
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 135 128.8
Gospel according to John* 165 97.8
Xenophon
Hellenica 432 61.0
Memorabilia 83 21.4
Economics 38 19.5
Symposium 33 31.8
Apology 13 58.8
Cyropaedia 240 28.0
Hiero 15 23.4
Constitution of the Lacedaimonians 19 35.9
Ways and Means 7 17.0
On the Cavalry Commander 34 54.9
On the Art of Horsemanship 27 35.9
On Hunting 51 52.6
Agesilaus* 25 31.7
Anabasis* 249 40.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.7
Adhortatio ad artes addiscendas 14 27.8
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 10 70.8
De sectis ad eos qui introducuntur 22 35.1
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 111 92.1
Ars Medica 117 72.7
De elementis ex Hippocrate 155 111.8
De temperamentis 160 57.8
De naturalibus facultatibus 238 71.9
De anatomicis administrationibus 475 60.7
De ossibus ad tirones 32 46.0
De venarum arteriarumque dissectione 40 53.2
De nervorum dissectione 35 97.4
De instrumento odoratus 25 60.4
De uteri dissectione 8 24.4
De usu partium corporis humani I-XI 1,342 69.0
De motu musculorum 55 37.2
De victu attenuante 27 42.7
De victu attenuante 26 41.2
De utilitate respirationis 49 80.8
De semine 220 104.9
De foetuum formatione 72 92.0
An in arteriis sanguis contineatur 34 71.8
De optima corporis nostri constitutione 15 83.8
De bono habitu 3 35.7
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 50 58.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 30 35.8
De atra bile 30 47.2
De usu pulsuum 28 62.3
De placitis Hippocratis et Platonis 651 67.4
De parvae pilae exercitio 7 40.8
De parvae pilae exercitio 8 46.0
De venereis 2 53.6
De venereis 6 151.9
De sanitate tuenda 327 48.9
De rebus boni malique suci 56 56.6
De ptisana 7 31.7
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 38 56.1
De causis morborum 50 83.2
De symptomatum differentiis 28 42.1
De symptomatum causis 142 48.8
De differentiis febrium 103 49.8
De morborum temporibus 15 27.9
De totius morbi temporibus 22 60.5
De typis 8 52.9
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 33 59.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 27 29.4
De comate secundum Hippocratem 16 48.5
De marcore 35 60.1
De tumoribus praeter naturam 29 69.7
De inaequali intemperie 17 54.3
De difficultate respirationis 173 53.9
De locis affectis 439 63.4
De pulsibus ad tirones 12 20.5
De differentiis pulsuum 188 43.3
De dignoscendis pulsibus 91 28.8
De causis pulsuum 146 45.8
De praesagitione ex pulsibus 210 58.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 74 47.7
De crisibus 164 47.8
De diebus decretoriis 147 53.9
De methodo medendi 962 61.2
Ad Glauconem de methodo medendi 88 39.1
De venae sectione adversus Erasistratum 25 41.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 39 42.6
De curandi ratione per venae sectionem 59 58.5
De purgantium medicamentorum facultate 15 49.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 50.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 72.3
Pro puero epileptico consilium 15 45.8
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 804 61.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 452 35.5
De compositione medicamentorum per genera 364 38.4
De antidotis 123 50.7
De theriaca ad Pisonem 62 48.8
Institutio logica 90 101.2
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 7 26.4
De praenotione ad Epigenem 52 47.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 6 42.9
In Hippocratis De natura hominis 174 70.2
In Hippocratis De victu acutorum 348 51.2
In Hippocratis Epidemiarum I 851 53.9
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 414 42.7
Adversus Lycum 33 43.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 51 67.7
In Hippocratis De articulis 250 39.9
In Hippocratis De fracturis 194 45.9
In Hippocratis De officina medici 202 48.4
De musculorum dissectione ad tirones 149 101.5
De consuetudinibus 15 37.2
De experientia medica 5 48.1
De causis respirationis 5 73.5
De optima doctrina 8 42.9
De temperamentis 162 57.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 28 43.6
De plenitudine 73 65.1
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 226 51.9
Plato
Phaedo 106 45.1
Cratylus 61 30.7
Theaetetus 73 29.8
Sophist 37 21.0
Statesman 64 34.6
Parmenides 43 25.6
Philebus 35 18.0
Phaedrus 67 36.9
Alcibiades 1 16 14.0
Alcibiades 2 3 6.6
Hipparchus 4 16.3
Theages 7 18.5
Charmides 21 23.3
Laches 17 20.4
Lysis 9 12.0
Definitiones 5 27.5
Apology* 17 19.6
Crito* 13 28.2
Euthyphro* 5 8.9
Republic* 284 29.6
Symposium* 48 25.5
Lucian of Samosata
Cataplus 11 27.5
Juppiter confutatus 9 38.9
Juppiter tragoedus 18 27.3
Gallus 12 21.2
Prometheus 5 20.8
Prometheus 5 20.5
Icaromenippus 16 30.5
Timon 21 34.9
Charon sive contemplantes 15 34.5
Vitarum auctio 4 11.0
Revivescentes sive piscator 20 30.3
Bis accusatus sive tribunalia 16 27.0
De sacrificiis 13 71.3
De sacrificiis 13 71.2
Adversus indoctum et libros multos ementem 11 28.3
Somnium sive vita Luciani 4 22.0
De parasito sive artem esse parasiticam 16 23.8
Philopseudes sive incredulus 35 56.3
Dearum judicium 7 33.3
De mercede conductis potentium familiaribus 31 43.2
De morte Peregrini 12 27.7
Fugitivi 9 27.9
Toxaris vel amicitia 30 31.2
De saltatione 20 28.4
Lexiphanes 5 19.1
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 9 46.6
Pseudologista 10 25.1
Deorum concilium 9 48.3
Tyrannicida 6 20.5
Abdicatus 8 16.5
Dialogi Marini 10 24.0
Arrian
Anabasis 489 61.2
Indica 75 55.2
Cynegeticus 6 9.8
Periplus Ponti Euxini 18 42.3
Tactica 65 71.3
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 429 98.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 29 61.0
Suppliant Maidens 28 51.7
Persians 21 37.1
Prometheus Bound 20 34.6
Prometheus Bound 20 32.7
Seven Against Thebes 20 40.1
Agamemnon 51 64.0
Agamemnon 53 60.5
Libation Bearers 29 55.0
Eumenides* 29 56.8
Persians* 22 43.3
Aristotle
Analytica priora 497 79.6
Analytica priora 496 77.8
De anima 86 39.9
De anima 85 38.2
Res Publica Atheniensium 110 70.9
Res Publica Atheniensium 14 140.4
Categoriae 29 27.0
De divinatione per somnum 3 25.0
Historia animalium 494 54.2
De insomniis 12 48.8
De interpretatione 30 45.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 12 62.2
De longitudine et brevitate vitae 9 49.8
Magna Moralia 79 31.8
De memoria et reminiscentia 7 26.7
Meteorologica 200 59.0
De partibus animalium 215 56.6
Physica 471 79.4
Ars Poetica 84 78.2
De respiratione 40 65.9
De sophisticis elenchis 82 56.2
De sensu et sensibilibus 47 58.8
De somno et vigilia 15 50.0
Topica 254 55.5
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 3 11.6
Physica (textus alter) 19 79.1
Ars Poetica* 84 78.2
Aristoxenus
Harmonics 93 63.8
Agathemerus
Geographiae informatio 10 55.9
Theophrastus
Characters 30 43.3
Aesop
Fabulae 149 34.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 167 64.0
Problemata arithmetica 8 57.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 568 32.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 101 27.6
Pausanias
Description of Greece 1,496 66.6
Old Testament
Genesis 153 47.8
Exodus 245 101.0
Leviticus 98 51.4
Numbers 245 100.9
Deuteronomium 161 71.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 88 63.8
Judices (Cod. Alexandrinus) 79 51.1
Ruth 18 88.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 135 68.9
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 150 87.7
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 128 64.7
unknown 80 40.6
Isaias 148 37.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 99 54.0
pseudo-Galen
De fasciis 35 45.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 86 79.6
Introductio seu medicus 150 82.6
De remediis parabilibus 135 43.8
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 124 69.2
Lysias
Funeral Oration 17 39.7
Against Simon: Defense 19 82.2
On A Wound By Premeditation 9 86.9
Against Andocides 19 67.8
On the Olive Stump 14 64.9
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 5 30.8
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 28 53.7
Against Eratosthenes 28 53.7
Against Alcibiades 1 9 34.5
Against Alcibiades 2 2 31.0
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 6 94.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 5 34.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 16 48.3
For Polystratus 3 14.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against The Corn-Dealers 2 16.4
Against Pancleon 3 35.9
Against Pancleon 3 35.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 21 100.7
On the Scrutiny of Evandros 5 33.5
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Ergocles 6 62.0
Against Philocrates 2 28.5
Against Nicomachus 10 49.4
Against Philon, On his Scrutiny 12 60.8
Against Diogeiton 11 61.5
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 28 53.7
On the Murder of Eratosthenes* 15 58.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 21.1
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 237 44.8
Adversus Mathematicos 684 61.6
Apollodorus
Library 242 87.0
Epitome 47 57.8
Appianus of Alexandria
Kings 9 113.9
Italy 6 52.7
Samnite History 16 44.7
Gallic History 1 4.8
Sicily and the Other Islands 8 81.8
Wars in Spain 74 44.9
Hannibalic War 59 58.6
Punic Wars 126 47.5
Macedonian Affairs 12 31.4
Illyrian Wars 23 46.3
Syrian Wars 71 49.5
Civil Wars 727 59.6
Mithridatic Wars 132 52.9
Artemidorus
Onirocriticon 194 29.8
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 108 30.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 92 39.9
Paedagogus 218 38.4
Stromata Books 7-8 159 55.1
Eclogae propheticae 22 43.6
Quis dives salvetur 34 36.1
Excerpta ex Theodoto 42 55.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 198 69.1
De Fasciis 17 88.4
Antisthenes
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 2 8.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 12 54.4
Odysseus 23 58.6
Dio Chrysostom
Orationes 496 26.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 56 48.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 212 28.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 155 25.1
Excerpta Polyaeni 109 67.1
Hippocrates
De prisca medicina 32 56.2
De aere, aquis, locis 29 37.7
Prognosticon 30 55.5
De diaeta in morbis acutis 20 31.0
De diaeta acutorum (spurium) 35 62.4
Epidemiarum 341 81.9
De capitis vulneribus 43 82.9
De fracturis 27 22.9
De articulis 68 30.3
Vectiarius 42 80.6
Aphorismi 38 51.0
Iusiurandum 1 39.2
Lex 2 57.8
De humoribus 21 91.6
Prorrheticon I 71 72.2
Coa praesagia 136 117.2
De arte 12 43.7
De natura hominis 11 27.8
De salubri diaeta 12 83.0
De flatibus 8 27.8
De liquidorum usu 9 62.4
De morbis I 182 51.8
De genitura 8 40.1
De natura pueri 53 71.6
De affectionibus 37 49.3
De locis in homine 28 33.5
De morbo sacro 32 65.2
De haemorrhoidibus 4 42.3
De fistulis 4 24.8
De diaeta 129 65.2
De affectionibus interioribus 33 20.6
De natura muliebri 37 32.1
De octimestri partu 11 140.3
De muliebribus 182 38.1
De virginum morbis 5 111.9
De superfoetatione 7 21.3
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 2 89.3
De dentitione 1 29.4
De glandulis 2 11.2
De carnibus 7 20.4
De corde 6 59.6
De alimento 15 110.3
De natura ossium 41 127.9
De medico 3 19.2
De habitu decenti 11 76.1
De crisibus 15 74.4
De diebus criticis 5 38.9
Epistulae, Decretum, Orationes 52 45.3
De officina medici 26 113.9
De ulceribus 9 25.5
Praeceptiones 11 81.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 122 62.1
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 70 40.1
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 95 65.2
Apologia secunda 10 30.4
Apologia secunda 10 30.4
Dialogue with Trypho 308 57.8
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 9 33.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 341 45.2
unknown
unknown 155 25.0
unknown 109 67.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 69 41.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,548 71.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,779 109.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 776 40.6
In Librum De Sensu Commentarium 219 41.2
Problems and Solutions 16 41.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 375 49.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 489 56.4
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 11 67.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
De Resurrectione 80 89.0
De Resurrectione 83 91.6
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 1 1.0
De Sphaera Quae Movetur 2 4.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 33 47.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 9 42.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 8 28.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 51 51.7
Epistula II ad Corinthios 20 64.3
Anonymus
Didache XII Apostolorum 7 31.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 6 86.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 150 38.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 3 88.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 175 62.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 8 43.5
Ad Magnesios (epist. 2) 2 18.5
Ad Trallianos (epist. 3) 2 20.3
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 150 70.1
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 18 28.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 16 59.0
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 4 11.2
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 5 23.5
Oracula Sibyllina
Oracula 146 55.2
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 85 36.6
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 50 70.3
The Testament of Abraham Recension B 27 81.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 193 50.8
Theophilus
Ad Autolycum 103 47.5
Ad Autolycum 98 45.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 25 21.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 4 134.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 11 10.9
Euclid
Elements 536 32.5
Data 12 6.1
Data (demonstrationes alterae) 7 16.5
Plotinus
Enneades 1,142 50.6
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 257 86.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 735 85.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 289 50.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 69 45.6
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 875 116.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,319 56.8
Historia Ecclesiastica 495 50.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 33 42.6
Demonstratio Evangelica 1,277 79.8
De Ecclesiastica Theologia 108 67.1
De Theophania (Fragmenta) 43 52.3
Onomasticon 39 31.0
Vita Constantini 169 44.4
Oration of Constantine 62 54.6
De Laudibus Constantini 129 66.7
Historia Ecclesiastica 486 49.0
Epiphanius
Ancoratus 240 59.9
Panarion (Adversus Haereses) 1,170 61.2
Anacephalaeosis [Sp.] 15 50.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 67 43.3
De Theologia (Orat. 28) 28 37.8
De Filio (Orat. 29) 24 48.5
De Filio (Orat. 30) 22 43.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 43 69.0
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 112 40.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 61 18.5
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 368 75.2
Zetemata codicis Vaticani 68 66.8
Isagoge Sive Quinque Voces 13 21.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 60 24.3
Marcellus
Fragmenta 69 59.8
Origen
Contra Celsum 540 32.4
Commentarii In Evangelium Joannis 837 51.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 197 84.9
Exhortatio ad martyrium 45 36.0
De oratione 97 33.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 98 38.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 42 51.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 39 36.9
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 15 40.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 12 57.0
Homiliae In Lucam 82 48.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 59 42.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 90 28.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 103 45.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 373 40.8
Epistula ad Africanum 15 31.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 12 26.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 568 50.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 177 57.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 483 67.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 492 70.8
Libanius
Epistulae 1-1544 243 19.5
Oratio 1 53 23.3
Oratio 3 3 15.3
Oratio 4 2 8.4
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 1 13.6
Oratio 9 5 54.8
Oratio 10 5 22.5
Oratio 11 57 36.6
Oratio 26 6 21.1
Oratio 27 6 16.2
Oratio 28 1 4.5
Oratio 29 1 3.3
Oratio 30 14 26.9
Oratio 31 17 44.7
Oratio 32 3 11.9
Oratio 33 14 35.2
Oratio 34 3 11.8
Oratio 35 7 26.5
Oratio 36 3 20.8
Oratio 38 5 24.6
Oratio 39 9 44.6
Oratio 40 5 20.0
Oratio 41 3 16.7
Oratio 42 9 18.7
Oratio 43 8 37.5
Oratio 44 3 71.6
Oratio 45 5 15.5
Oratio 46 2 5.0
Oratio 47 5 14.5
Oratio 48 4 11.1
Oratio 49 7 22.9
Oratio 50 13 43.6
Oratio 51 5 17.4
Oratio 52 9 19.4
Oratio 53 7 25.8
Oratio 54 17 28.0
Oratio 55 8 27.1
Oratio 56 3 13.3
Oratio 57 6 14.1
Oratio 59 47 35.0
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 9 16.5
Oratio 63 8 23.1
Oratio 64 24 22.4
Declamatio 1 26 17.1
Declamatio 2 4 13.4
Declamatio 3 11 43.8
Declamatio 4 12 16.5
Declamatio 5 18 22.8
Declamatio 6 21 37.4
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 5 19.6
Declamatio 9 12 29.9
Declamatio 10 12 31.7
Declamatio 11 8 28.2
Declamatio 12 22 52.4
Declamatio 13 21 37.3
Declamatio 14 8 25.7
Declamatio 16 16 23.5
Declamatio 17 17 25.7
Declamatio 18 8 30.9
Declamatio 19 10 27.7
Declamatio 20 11 40.0
Declamatio 21 4 12.8
Declamatio 22 3 9.0
Declamatio 23 33 40.1
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 10 27.1
Declamatio 26 8 21.2
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 5 21.2
Declamatio 30 13 24.8
Declamatio 31 4 9.3
Declamatio 32 22 50.2
Declamatio 33 9 22.4
Declamatio 34 43 35.5
Declamatio 35 6 20.3
Declamatio 37 17 56.2
Declamatio 38 5 13.2
Declamatio 39 4 11.7
Declamatio 40 13 18.3
Declamatio 41 4 9.9
Declamatio 42 9 19.3
Declamatio 44 14 23.9
Declamatio 46 9 26.1
Declamatio 47 8 18.0
Declamatio 48 17 32.0
Declamatio 49 5 7.5
Declamatio 50 8 21.2
Declamatio 51 5 46.3
Characteres Epistolici [Sp.] 7 29.9
Oratio 2 7 17.8
Oratio 37 3 16.7
Oratio 58 7 22.2
Declamatio 15 17 31.5
Declamatio 36 11 28.5
Declamatio 43 14 22.8
Declamatio 45 4 16.5
unknown
unknown 3 21.5
unknown 2 8.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 773 70.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 90 48.8
Anna Comnena
Alexias 719 51.4
Alexias 717 50.8
Alexias 717 50.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 337 65.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 290 57.5
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 154 54.0
De Libero Arbitrio 76 99.1
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 11 57.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 4 24.8
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 5 40.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 84 35.0
Narrationes de Syntipa 26 22.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2,024 59.3
Annals of Rome 551 59.2
Argumenta 119 50.7
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 53 47.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,033 73.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 431 24.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,350 74.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 581 41.2
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 297 43.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,731 103.2
unknown 1,198 83.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,198 83.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 475 87.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,122 100.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,381 56.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,608 82.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 882 90.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 206 58.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 121 41.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 578 59.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 382 109.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 404 52.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,366 72.9
Olympiodorus
Prolegomena 194 31.1
In Aristotelis Meteora Commentaria 650 57.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 172 48.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 167 28.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 416 53.4
Agathias Scholasticus
Historiae 232 39.8
Epigrammata 20 33.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 96 26.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 299 41.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,252 49.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 160 15.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 246 46.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 321 48.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 74 24.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 74 24.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 321 48.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 686 40.5