25411. εἰσπνοή

inspiration, inhalation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1330.1

Editions by Text Group (39)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De instrumento odoratus 2 4.8
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De motu musculorum 1 0.7
De utilitate respirationis 4 6.6
De foetuum formatione 1 1.3
De usu pulsuum 2 4.4
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De morborum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 1 0.3
De differentiis febrium 1 0.5
De difficultate respirationis 28 8.7
De locis affectis 2 0.3
De differentiis pulsuum 4 0.9
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 6 0.9
In Hippocratis Epidemiarum I 5 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
In Hippocratis De articulis 1 0.2
De causis respirationis 2 29.4
Aristotle
Physica 1 0.2
De respiratione 2 3.3
Hippocrates
De natura pueri 1 1.4
De corde 1 9.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 35 6.6

Passages (1 of 75)

passage   count
2 word list | read 1