25175. εἰς

into, to c. acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10,88780.3
corpus143,46466.9

Editions by Text Group (856)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 42 65.7
De spiritu 22 61.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 140 60.1
Hegemonius
Acta Archelai 36 150.8
Euripides
Heracles 78 89.4
Bacchae* 83 99.8
Heracles* 78 89.4
Plutarch
Theseus 63 81.6
unknown 63 69.5
unknown 5 42.3
unknown 70 72.4
unknown 54 70.9
Comparison of Lycurgus and Numa 10 61.4
Solon 64 71.3
Publicola 44 74.9
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 72 87.1
unknown 81 72.8
Fabius Maximus 64 81.6
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 57 54.0
unknown 47 49.0
unknown 3 27.2
unknown 93 99.7
unknown 79 79.1
unknown 59 61.0
unknown 120 59.3
Pericles* 86 82.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,548 62.7
Deipnosophistae 1,568 62.6
Isocrates
Against Euthynus 3 25.3
Against Callimachus 20 52.8
Against Lochites 10 83.8
On the team of horses 17 55.3
Trapeziticus 24 67.3
Aegineticus 15 48.5
To Demonicus 3 9.7
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 10 34.0
Plataicus 19 55.6
To Nicocles 5 15.5
Nicocles or the Cyprians 10 24.9
Evagoras 19 39.1
Archidamus 41 62.7
On the Peace 35 41.5
Areopagiticus 24 49.4
Antidosis 46 24.5
To Philip 44 46.9
Panathenaicus 56 33.1
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 2 17.3
Ad Philippum 6 45.5
Ad Antipatrum 5 58.3
Ad Philippum 4 89.9
Helen* 18 45.8
Panegyricus* 50 43.8
Sophocles
Trachiniae 28 34.9
Electra 37 38.0
Philoctetes 42 42.7
Tracking Satyrs 13 55.3
Ajax* 28 32.2
Antigone* 33 40.8
Oedipus at Colonus* 58 49.6
Oedipus Tyrannus* 56 54.2
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 8 to Ares 1 555.6
Hymn 19 to Pan 2 312.5
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 6 16.1
unknown
unknown 5 22.7
unknown 15 57.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 561 118.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 76 57.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 120 37.5
De Cherubim 29 38.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 38 40.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 56 49.8
De Posteritate Caini 55 50.8
De Gigantibus 14 43.0
Quod Deus Sit Immutabilis 36 40.0
De Agricultura 53 59.5
De Plantatione 45 50.3
De Ebrietate 44 38.8
De Sobrietate 18 52.2
De Confusione Linguarum 55 55.3
De Migratione Abrahami 72 58.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 88 56.7
De Congressu Eruditionis Gratia 24 27.5
De Fuga Et Inventione 51 47.6
De Mutatione Nominum 53 41.2
De Somniis (Lib. I-Ii) 134 53.1
De Abrahamo 49 36.8
De Josepho 88 69.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 228 73.4
De Decalogo 50 59.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 407 72.0
De Virtutibus 104 86.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 57 63.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 40 53.3
De Vita Contemplativa 33 72.8
De Aeternitate Mundi 75 82.9
In Flaccum 78 88.4
Legatio Ad Gaium 156 90.1
Aristophanes
Lysistrata 44 49.9
Ecclesiazusae 32 37.9
Birds* 51 43.3
Clouds* 53 49.9
Frogs* 50 49.8
Hesiod
Sheild of Heracles 2 26.5
Theogony* 35 45.2
Works and Days* 6 44.1
Antiphon
On the murder of Herodes 52 75.7
New Testament
Gospel according to Matthew 216 110.6
Mark 15 147.5
Mark 169 140.6
Gospel of Luke 228 109.4
Acts 304 156.6
Epistle to the Romans 119 156.2
1 Corinthians 38 52.4
Second Corinthians 78 162.7
Epistle to the Galatians 31 128.6
Ephesians 38 146.8
Letter to the Philippians 24 137.1
Letter to the Colossians 19 112.6
First Letter to the Thessalonians 26 164.0
Second Letter to the Thessalonians 14 152.5
First Timothy 19 112.0
Second Timothy 18 136.4
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 75 143.8
James 15 81.6
First Epistle of Peter 42 237.3
Second Epistle of Peter 11 94.7
First John 9 38.8
Second Epistle of John 3 119.5
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 6 125.5
Revelation 81 77.3
Gospel according to John* 190 112.6
Xenophon
Hellenica 766 108.2
Memorabilia 105 27.0
Economics 74 38.0
Symposium 36 34.7
Apology 4 18.1
Cyropaedia 394 46.0
Hiero 21 32.8
Constitution of the Lacedaimonians 29 54.7
Ways and Means 26 63.2
On the Cavalry Commander 39 62.9
On the Art of Horsemanship 37 49.2
On Hunting 72 74.3
Agesilaus* 36 45.6
Anabasis* 432 70.5
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 30 59.4
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 6 42.5
De sectis ad eos qui introducuntur 21 33.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 81 67.2
Ars Medica 62 38.5
De elementis ex Hippocrate 56 40.4
De temperamentis 144 52.0
De naturalibus facultatibus 312 94.3
De anatomicis administrationibus 611 78.1
De ossibus ad tirones 44 63.3
De venarum arteriarumque dissectione 105 139.5
De nervorum dissectione 42 116.8
De instrumento odoratus 39 94.3
De uteri dissectione 37 112.7
De usu partium corporis humani I-XI 1,873 96.3
De motu musculorum 125 84.6
De victu attenuante 45 71.1
De victu attenuante 44 69.8
De utilitate respirationis 43 70.9
De semine 155 73.9
De foetuum formatione 68 86.9
An in arteriis sanguis contineatur 28 59.1
De optima corporis nostri constitutione 9 50.3
De bono habitu 7 83.3
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 39 45.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 29 34.6
De atra bile 38 59.8
De usu pulsuum 42 93.4
De placitis Hippocratis et Platonis 614 63.5
De parvae pilae exercitio 13 75.8
De parvae pilae exercitio 12 68.9
De venereis 3 80.4
De sanitate tuenda 372 55.6
De rebus boni malique suci 63 63.7
De ptisana 15 67.9
De dignotione ex insomniis 1 20.0
De morborum differentiis 25 36.9
De causis morborum 22 36.6
De symptomatum differentiis 26 39.1
De symptomatum causis 209 71.8
De differentiis febrium 149 72.0
De morborum temporibus 40 74.4
De totius morbi temporibus 17 46.8
De typis 8 52.9
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 26 46.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 52 56.7
De comate secundum Hippocratem 10 30.3
De marcore 16 27.5
De tumoribus praeter naturam 22 52.9
De inaequali intemperie 26 83.0
De difficultate respirationis 126 39.3
De locis affectis 483 69.8
De pulsibus ad tirones 38 64.8
De differentiis pulsuum 172 39.6
De dignoscendis pulsibus 160 50.7
De causis pulsuum 250 78.5
De praesagitione ex pulsibus 288 79.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 113 72.8
De crisibus 169 49.2
De diebus decretoriis 188 69.0
De methodo medendi 802 51.0
Ad Glauconem de methodo medendi 128 56.8
De venae sectione adversus Erasistratum 42 70.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 53 58.0
De curandi ratione per venae sectionem 53 52.6
De purgantium medicamentorum facultate 7 23.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 35.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 16 48.8
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 656 50.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 644 50.6
De compositione medicamentorum per genera 415 43.8
De antidotis 102 42.0
De theriaca ad Pisonem 56 44.1
Institutio logica 29 32.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 9 33.9
De praenotione ad Epigenem 62 56.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 7 50.1
In Hippocratis De natura hominis 141 56.9
In Hippocratis De victu acutorum 400 58.8
In Hippocratis Epidemiarum I 840 53.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 612 63.1
Adversus Lycum 30 39.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 28 37.2
In Hippocratis De articulis 601 96.0
In Hippocratis De fracturis 249 59.0
In Hippocratis De officina medici 211 50.5
De musculorum dissectione ad tirones 183 124.7
De consuetudinibus 22 54.5
De causis respirationis 7 102.9
De optima doctrina 12 64.3
De temperamentis 121 43.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 26 40.5
De plenitudine 48 42.8
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 10 149.7
In Hippocratis Prognosticum 253 58.1
Plato
Phaedo 107 45.5
Cratylus 41 20.6
Theaetetus 78 31.8
Sophist 44 25.0
Statesman 72 38.9
Parmenides 34 20.2
Philebus 78 40.0
Phaedrus 76 41.9
Alcibiades 1 65 56.9
Alcibiades 2 10 22.0
Hipparchus 4 16.3
Lovers 8 30.8
Theages 12 31.6
Charmides 11 12.2
Laches 25 30.0
Lysis 17 22.7
Definitiones 11 60.4
Apology* 16 18.5
Crito* 15 32.6
Euthyphro* 13 23.2
Republic* 376 39.2
Symposium* 62 33.0
Lucian of Samosata
Cataplus 17 42.4
Juppiter confutatus 8 34.6
Juppiter tragoedus 35 53.0
Gallus 31 54.7
Prometheus 16 66.6
Prometheus 16 65.7
Icaromenippus 29 55.2
Timon 33 54.9
Charon sive contemplantes 24 55.1
Vitarum auctio 11 30.3
Revivescentes sive piscator 33 50.0
Bis accusatus sive tribunalia 48 81.0
De sacrificiis 18 98.7
De sacrificiis 18 98.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 24 61.8
Somnium sive vita Luciani 13 71.5
De parasito sive artem esse parasiticam 19 28.3
Philopseudes sive incredulus 54 86.8
Dearum judicium 7 33.3
De mercede conductis potentium familiaribus 38 53.0
De morte Peregrini 44 101.6
Fugitivi 25 77.4
Toxaris vel amicitia 83 86.4
De saltatione 38 54.0
Lexiphanes 12 45.8
Eunuchus 10 74.3
De astrologia 29 150.1
Pseudologista 20 50.2
Deorum concilium 9 48.3
Tyrannicida 6 20.5
Abdicatus 21 43.2
Dialogi Marini 38 91.2
Arrian
Anabasis 1,324 165.7
Indica 229 168.5
Cynegeticus 46 75.1
Periplus Ponti Euxini 162 380.3
Tactica 138 151.4
Acies Contra Alanos 16 131.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 28 6.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 14 29.4
Suppliant Maidens 13 24.0
Persians 24 42.4
Prometheus Bound 32 55.4
Prometheus Bound 30 49.1
Seven Against Thebes 16 32.1
Agamemnon 26 32.6
Agamemnon 26 29.7
Libation Bearers 21 39.9
Eumenides* 25 48.9
Persians* 24 47.2
Aristotle
Analytica priora 141 22.6
Analytica priora 141 22.1
De anima 36 16.7
De anima 39 17.5
Res Publica Atheniensium 148 95.4
Res Publica Atheniensium 24 240.7
Categoriae 16 14.9
De divinatione per somnum 1 8.3
Historia animalium 510 55.9
De insomniis 9 36.6
De interpretatione 6 9.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 4 20.7
Magna Moralia 52 21.0
De memoria et reminiscentia 4 15.2
Meteorologica 193 57.0
De partibus animalium 157 41.4
Physica 342 57.7
Ars Poetica 42 39.1
De respiratione 23 37.9
De sophisticis elenchis 24 16.4
De sensu et sensibilibus 26 32.5
De somno et vigilia 6 20.0
Topica 67 14.6
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 13 54.1
Ars Poetica* 42 39.1
Aristoxenus
Harmonics 76 52.2
Agathemerus
Geographiae informatio 39 218.0
Theophrastus
Characters 51 73.6
Aesop
Fabulae 299 69.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 119 45.6
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 622 35.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 101 27.6
Pausanias
Description of Greece 4,257 189.5
Old Testament
Genesis 323 100.9
Exodus 264 108.9
Leviticus 135 70.8
Numbers 276 113.7
Deuteronomium 198 87.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 169 122.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 207 134.0
Ruth 19 93.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 334 170.4
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 236 137.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 235 118.8
unknown 180 91.3
Isaias 180 45.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 195 106.3
pseudo-Galen
De fasciis 32 41.4
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 101 93.5
Introductio seu medicus 169 93.0
De remediis parabilibus 309 100.2
De theriaca ad Pamphilianum 10 50.2
De optima secta ad Thrasybulum 37 20.7
Lysias
Funeral Oration 24 56.0
Against Simon: Defense 20 86.5
On A Wound By Premeditation 10 96.5
For Callias 3 117.6
Against Andocides 21 74.9
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
For The Soldier 5 52.1
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 45 86.3
Against Eratosthenes 45 86.3
Against Alcibiades 1 13 49.9
Against Alcibiades 2 3 46.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 9 74.1
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 8 55.7
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 24 72.4
For Polystratus 23 111.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 9 64.3
Against The Corn-Dealers 3 24.7
Against Pancleon 7 83.7
Against Pancleon 7 83.7
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 4 25.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 8 38.4
On the Scrutiny of Evandros 10 67.0
Against Epicrates and his Fellow-envoys 3 37.0
Against Philocrates 2 28.5
Against Nicomachus 19 93.9
Against Philon, On his Scrutiny 12 60.8
Against Diogeiton 20 111.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 33 63.3
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 21 81.6
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 9 47.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 203 38.4
Adversus Mathematicos 457 41.2
Apollodorus
Library 333 119.7
Epitome 135 166.0
Appianus of Alexandria
Kings 15 189.9
Italy 16 140.6
Samnite History 73 204.0
Gallic History 47 224.1
Sicily and the Other Islands 23 235.2
Wars in Spain 383 232.2
Hannibalic War 205 203.5
Punic Wars 526 198.2
Numidian Affairs 11 302.2
Macedonian Affairs 85 222.7
Illyrian Wars 102 205.5
Syrian Wars 271 188.9
Civil Wars 2,527 207.2
Mithridatic Wars 588 235.5
Artemidorus
Onirocriticon 361 55.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 266 74.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 122 52.9
Paedagogus 536 94.4
Stromata Books 7-8 250 86.6
Eclogae propheticae 56 111.1
Quis dives salvetur 64 68.0
Excerpta ex Theodoto 79 103.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 16 5.6
Vita Hippocratis 1 20.2
Antisthenes
Ajax 4 75.9
Odysseus 2 21.5
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 4 16.0
Encomium of Helen* 3 21.5
Alcidamas
Peri Sophiston 6 27.2
Odysseus 24 61.1
Dio Chrysostom
Orationes 519 27.9
Babrius
Fabulae Aesopeae 96 83.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 186 25.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 527 85.2
Excerpta Polyaeni 133 81.9
Hippocrates
De prisca medicina 24 42.2
De aere, aquis, locis 43 55.9
Prognosticon 32 59.2
De diaeta in morbis acutis 52 80.7
De diaeta acutorum (spurium) 55 98.0
Epidemiarum 342 82.1
De capitis vulneribus 35 67.4
De fracturis 91 77.3
De articulis 274 122.2
Vectiarius 49 94.0
Aphorismi 44 59.1
Iusiurandum 2 78.4
Lex 4 115.6
De humoribus 9 39.2
Prorrheticon I 82 83.4
Coa praesagia 95 81.8
De arte 15 54.6
De natura hominis 40 101.0
De salubri diaeta 5 34.6
De flatibus 22 76.3
De liquidorum usu 8 55.4
De morbis I 359 102.2
De genitura 31 155.5
De natura pueri 103 139.2
De affectionibus 68 90.6
De locis in homine 120 143.5
De morbo sacro 67 136.6
De haemorrhoidibus 7 74.1
De fistulis 21 130.4
De diaeta 151 76.3
De affectionibus interioribus 144 89.9
De natura muliebri 81 70.4
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 367 76.8
De virginum morbis 8 179.0
De superfoetatione 22 66.8
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 6 267.9
De glandulis 29 162.8
De carnibus 25 72.7
De corde 11 109.3
De alimento 59 433.8
De natura ossium 103 321.4
De medico 13 83.2
De habitu decenti 28 193.8
De crisibus 22 109.2
De diebus criticis 6 46.7
Epistulae, Decretum, Orationes 97 84.6
De officina medici 24 105.2
De ulceribus 16 45.3
Praeceptiones 13 96.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 147 74.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 172 98.6
Justin Martyr
Apology 98 67.2
Apologia secunda 18 54.7
Apologia secunda 18 54.7
Dialogue with Trypho 435 81.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 14 52.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 701 93.0
unknown
unknown 527 85.0
unknown 133 81.9
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 75 45.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 916 25.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 710 43.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 409 21.4
In Librum De Sensu Commentarium 157 29.6
Problems and Solutions 30 78.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 206 27.3
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 431 49.7
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 14 86.1
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 44 38.2
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 43 37.3
De Resurrectione 42 46.7
De Resurrectione 44 48.6
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 11 10.9
De Sphaera Quae Movetur 5 12.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 87 125.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 25 118.3
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 25 90.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 120 121.7
Epistula II ad Corinthios 22 70.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 32 144.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 215 54.6
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 318 113.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 26 141.3
Ad Magnesios (epist. 2) 17 157.3
Ad Trallianos (epist. 3) 5 50.9
Ad Romanos (epist. 4) 10 96.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 15 144.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 14 119.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 13 166.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 186 87.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 81 128.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 27 99.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 21 59.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 8 37.6
Oracula Sibyllina
Oracula 229 86.5
Fragmenta 4 64.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 201 86.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 54 75.9
The Testament of Abraham Recension B 43 129.7
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 173 45.5
Theophilus
Ad Autolycum 146 67.3
Ad Autolycum 147 68.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 107 90.2
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 4 134.7
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 4 264.9
Tatianus
Oratio ad Graecos 31 30.7
Euclid
Elements 279 16.9
Data 32 16.2
Data (demonstrationes alterae) 3 7.1
Plotinus
Enneades 1,505 66.6
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 113 38.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 496 57.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 152 26.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 64 42.3
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 331 44.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,442 62.1
Historia Ecclesiastica 835 84.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 59 76.1
Demonstratio Evangelica 1,325 82.8
De Ecclesiastica Theologia 86 53.5
De Theophania (Fragmenta) 59 71.8
Onomasticon 163 129.5
Vita Constantini 240 63.0
Oration of Constantine 60 52.8
De Laudibus Constantini 125 64.6
Historia Ecclesiastica 809 81.6
Epiphanius
Ancoratus 370 92.3
Panarion (Adversus Haereses) 1,828 95.6
Anacephalaeosis [Sp.] 20 66.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 110 71.0
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 12 57.4
De Theologia (Orat. 28) 34 45.9
De Filio (Orat. 29) 13 26.3
De Filio (Orat. 30) 10 19.8
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 27 43.3
Iamblichus
Protrepticus 180 65.5
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 121 36.6
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 15 3.1
Zetemata codicis Vaticani 5 4.9
Isagoge Sive Quinque Voces 25 41.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 113 45.8
Marcellus
Fragmenta 54 46.8
Origen
Contra Celsum 881 52.9
Commentarii In Evangelium Joannis 1,595 98.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 199 85.8
Exhortatio ad martyrium 65 52.0
De oratione 206 72.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 281 109.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 51 62.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 107 101.3
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 30 80.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 12 57.0
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 2 241.0
Homiliae In Lucam 143 83.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 104 75.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 275 87.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 221 98.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 716 78.2
Epistula ad Africanum 28 59.3
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 11 145.9
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 27 59.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1,136 101.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 12 151.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 416 134.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 543 76.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 443 63.7
Libanius
Epistulae 1-1544 639 51.4
Oratio 1 162 71.3
Oratio 3 14 71.3
Oratio 4 16 67.1
Oratio 5 15 53.4
Oratio 6 4 37.8
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 5 67.9
Oratio 9 7 76.8
Oratio 10 6 27.1
Oratio 11 179 114.9
Oratio 26 12 42.1
Oratio 27 16 43.2
Oratio 28 15 68.2
Oratio 29 24 78.2
Oratio 30 22 42.2
Oratio 31 29 76.3
Oratio 32 12 47.4
Oratio 33 22 55.3
Oratio 34 22 86.6
Oratio 35 10 37.9
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 15 73.9
Oratio 39 11 54.6
Oratio 40 14 56.0
Oratio 41 15 83.4
Oratio 42 30 62.4
Oratio 43 15 70.4
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 18 55.7
Oratio 46 16 40.2
Oratio 47 16 46.3
Oratio 48 26 72.1
Oratio 49 19 62.2
Oratio 50 10 33.6
Oratio 51 6 20.9
Oratio 52 13 28.0
Oratio 53 12 44.3
Oratio 54 46 75.9
Oratio 55 14 47.5
Oratio 56 11 48.8
Oratio 57 26 61.2
Oratio 59 145 108.1
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 13 81.9
Oratio 62 35 64.3
Oratio 63 17 49.0
Oratio 64 75 69.9
Declamatio 1 70 46.0
Declamatio 2 14 46.8
Declamatio 3 20 79.7
Declamatio 4 40 55.1
Declamatio 5 63 79.8
Declamatio 6 26 46.2
Declamatio 7 8 40.8
Declamatio 8 11 43.0
Declamatio 9 19 47.3
Declamatio 10 12 31.7
Declamatio 11 5 17.6
Declamatio 12 33 78.6
Declamatio 13 32 56.9
Declamatio 14 17 54.6
Declamatio 16 40 58.8
Declamatio 17 31 46.9
Declamatio 18 13 50.3
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 20 18 65.4
Declamatio 21 9 28.9
Declamatio 22 20 60.2
Declamatio 23 48 58.3
Declamatio 24 5 20.5
Declamatio 25 13 35.2
Declamatio 26 29 76.9
Declamatio 27 9 44.2
Declamatio 28 11 64.2
Declamatio 29 10 42.3
Declamatio 30 19 36.2
Declamatio 31 21 49.0
Declamatio 32 29 66.2
Declamatio 33 19 47.2
Declamatio 34 79 65.1
Declamatio 35 12 40.5
Declamatio 37 8 26.5
Declamatio 38 13 34.2
Declamatio 39 14 40.8
Declamatio 40 33 46.5
Declamatio 41 4 9.9
Declamatio 42 17 36.4
Declamatio 44 15 25.6
Declamatio 46 17 49.3
Declamatio 47 15 33.8
Declamatio 48 52 97.9
Declamatio 49 11 16.5
Declamatio 50 15 39.8
Declamatio 51 6 55.6
Characteres Epistolici [Sp.] 13 55.5
Oratio 2 21 53.4
Oratio 37 7 38.9
Oratio 58 31 98.2
Declamatio 15 30 55.7
Declamatio 36 38 98.5
Declamatio 43 32 52.1
Declamatio 45 9 37.1
unknown
unknown 3 21.5
unknown 4 16.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1,232 112.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 118 64.0
Anna Comnena
Alexias 1,273 91.0
Alexias 1,336 94.7
Alexias 1,336 94.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 380 73.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 417 82.7
unknown 8 65.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 354 124.1
De Libero Arbitrio 36 47.0
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 20 104.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 15 93.1
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 9 72.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 170 70.8
Narrationes de Syntipa 35 29.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3,722 109.0
Annals of Rome 974 104.7
Argumenta 207 88.2
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 56 50.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,368 49.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 786 45.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,648 59.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 616 43.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 236 34.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 684 40.8
unknown 551 38.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 551 38.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 282 52.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 869 78.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 926 37.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,621 51.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 516 52.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 224 63.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 118 40.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 153 15.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 126 36.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 256 33.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 482 25.7
Olympiodorus
Prolegomena 204 32.7
In Aristotelis Meteora Commentaria 456 40.3
Elias
In Porphyrii Isagogen 231 64.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 269 45.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 571 73.3
Agathias Scholasticus
Historiae 745 127.9
Epigrammata 78 131.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 160 44.0
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 273 38.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 714 28.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 213 20.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 179 33.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 322 48.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 68 22.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 68 22.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 322 48.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,572 92.9