24881. εἰ

conj. if, whether; part. w/wishes, adv. w/imperatives
logeion_003
 countfreq. per 10K
core4,36832.2
corpus107,63550.2

Editions by Text Group (841)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 13 20.3
De spiritu 43 120.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 18 7.7
Hegemonius
Acta Archelai 17 71.2
Euripides
Heracles 43 49.3
Bacchae* 14 16.8
Heracles* 43 49.3
Plutarch
Theseus 6 7.8
unknown 14 15.4
unknown 5 42.3
unknown 16 16.5
unknown 11 14.4
Comparison of Lycurgus and Numa 4 24.6
Solon 25 27.8
Publicola 9 15.3
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 16 19.4
unknown 15 13.5
Fabius Maximus 16 20.4
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Alcibiades 18 17.1
unknown 25 26.1
unknown 4 36.3
unknown 11 11.8
unknown 15 15.0
unknown 1 20.1
unknown 17 17.6
unknown 42 20.7
Pericles* 16 15.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 465 18.8
Deipnosophistae 470 18.8
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 36 95.1
Against Lochites 10 83.8
On the team of horses 14 45.6
Trapeziticus 27 75.7
Aegineticus 19 61.4
To Demonicus 11 35.6
Against the Sophists 5 35.5
Busiris 23 78.2
Plataicus 20 58.5
To Nicocles 9 27.9
Nicocles or the Cyprians 17 42.4
Evagoras 27 55.6
Archidamus 39 59.6
On the Peace 39 46.3
Areopagiticus 14 28.8
Antidosis 95 50.5
To Philip 49 52.2
Panathenaicus 56 33.1
Ad Dionysium 5 89.3
Ad filios Jasonis 9 98.5
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 4 57.6
Ad Timotheum 5 60.4
Ad Philippum 9 68.3
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 5 58.3
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 9 22.9
Panegyricus* 34 29.8
Sophocles
Trachiniae 58 72.3
Electra 73 75.0
Philoctetes 54 54.9
Tracking Satyrs 17 72.4
Ajax* 43 49.4
Antigone* 48 59.3
Oedipus at Colonus* 69 58.9
Oedipus Tyrannus* 75 72.6
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 12 32.2
unknown
unknown 15 68.0
unknown 16 61.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 130 27.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 34 25.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 86 26.9
De Cherubim 15 19.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 26 27.7
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 46 40.9
De Posteritate Caini 40 37.0
De Gigantibus 9 27.7
Quod Deus Sit Immutabilis 26 28.9
De Agricultura 20 22.5
De Plantatione 28 31.3
De Ebrietate 26 22.9
De Sobrietate 7 20.3
De Confusione Linguarum 23 23.1
De Migratione Abrahami 28 22.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 42 27.0
De Congressu Eruditionis Gratia 21 24.0
De Fuga Et Inventione 31 28.9
De Mutatione Nominum 59 45.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 59 23.4
De Abrahamo 44 33.1
De Josepho 42 33.2
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 100 32.2
De Decalogo 34 40.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 217 38.4
De Virtutibus 66 54.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 25 28.0
Quod Omnis Probus Liber Sit 32 42.6
De Vita Contemplativa 10 22.1
De Aeternitate Mundi 57 63.0
In Flaccum 22 24.9
Legatio Ad Gaium 73 42.2
Aristophanes
Lysistrata 53 60.2
Ecclesiazusae 34 40.3
Birds* 41 34.8
Clouds* 45 42.4
Frogs* 41 40.9
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 5 6.5
Works and Days* 7 51.4
Antiphon
On the murder of Herodes 32 46.6
New Testament
Gospel according to Matthew 55 28.2
Mark 51 501.5
Mark 38 31.6
Gospel of Luke 53 25.4
Acts 35 18.0
Epistle to the Romans 46 60.4
1 Corinthians 64 88.2
Second Corinthians 36 75.1
Epistle to the Galatians 20 83.0
Ephesians 4 15.5
Letter to the Philippians 13 74.2
Letter to the Colossians 4 23.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 2 21.8
First Timothy 13 76.6
Second Timothy 4 30.3
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 16 30.7
James 10 54.4
First Epistle of Peter 15 84.7
Second Epistle of Peter 2 17.2
First John 7 30.1
Second Epistle of John 1 39.8
Revelation 16 15.3
Gospel according to John* 49 29.0
Xenophon
Hellenica 313 44.2
Memorabilia 244 62.8
Economics 131 67.2
Symposium 58 55.9
Apology 13 58.8
Cyropaedia 476 55.6
Hiero 32 49.9
Constitution of the Lacedaimonians 30 56.6
Ways and Means 55 133.6
On the Cavalry Commander 40 64.5
On the Art of Horsemanship 47 62.6
On Hunting 14 14.4
Agesilaus* 46 58.3
Anabasis* 353 57.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 33 65.4
Adhortatio ad artes addiscendas 34 67.4
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 9 63.7
De sectis ad eos qui introducuntur 53 84.5
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 91 75.5
Ars Medica 116 72.1
De elementis ex Hippocrate 100 72.1
De temperamentis 248 89.5
De naturalibus facultatibus 202 61.0
De anatomicis administrationibus 214 27.4
De ossibus ad tirones 9 12.9
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De nervorum dissectione 9 25.0
De instrumento odoratus 14 33.8
De uteri dissectione 4 12.2
De usu partium corporis humani I-XI 917 47.2
De motu musculorum 91 61.6
De victu attenuante 24 37.9
De victu attenuante 51 80.8
De utilitate respirationis 47 77.5
De semine 117 55.8
De foetuum formatione 13 16.6
An in arteriis sanguis contineatur 37 78.1
De optima corporis nostri constitutione 9 50.3
De bono habitu 4 47.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 33 38.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 50 59.6
De atra bile 25 39.3
De usu pulsuum 33 73.4
De placitis Hippocratis et Platonis 411 42.5
De parvae pilae exercitio 14 81.6
De parvae pilae exercitio 13 74.7
De venereis 3 80.4
De venereis 4 101.3
De sanitate tuenda 421 62.9
De rebus boni malique suci 21 21.2
De ptisana 13 58.8
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 43 63.5
De causis morborum 41 68.2
De symptomatum differentiis 35 52.6
De symptomatum causis 110 37.8
De differentiis febrium 96 46.4
De morborum temporibus 20 37.2
De totius morbi temporibus 27 74.3
De typis 3 19.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 34 61.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 51 55.6
De comate secundum Hippocratem 11 33.4
De marcore 28 48.1
De tumoribus praeter naturam 8 19.2
De inaequali intemperie 12 38.3
De difficultate respirationis 177 55.2
De locis affectis 260 37.6
De pulsibus ad tirones 22 37.5
De differentiis pulsuum 218 50.2
De dignoscendis pulsibus 297 94.1
De causis pulsuum 181 56.8
De praesagitione ex pulsibus 249 69.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 49 31.6
De crisibus 335 97.6
De diebus decretoriis 218 80.0
De methodo medendi 1,079 68.6
Ad Glauconem de methodo medendi 201 89.2
De venae sectione adversus Erasistratum 40 66.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 48 52.5
De curandi ratione per venae sectionem 60 59.5
De purgantium medicamentorum facultate 15 49.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 12 59.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 12 86.8
Pro puero epileptico consilium 12 36.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 644 49.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 311 24.4
De compositione medicamentorum per genera 270 28.5
De antidotis 52 21.4
De theriaca ad Pisonem 40 31.5
Institutio logica 42 47.2
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 19 71.6
De praenotione ad Epigenem 24 21.7
De substantia facultatum naturalium fragmentum 3 21.5
In Hippocratis De natura hominis 80 32.3
In Hippocratis De victu acutorum 282 41.5
In Hippocratis Epidemiarum I 507 32.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 402 41.5
Adversus Lycum 45 58.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 55 73.0
In Hippocratis De articulis 227 36.3
In Hippocratis De fracturis 168 39.8
In Hippocratis De officina medici 115 27.5
De musculorum dissectione ad tirones 24 16.3
De consuetudinibus 28 69.4
De experientia medica 14 134.7
De optima doctrina 17 91.2
De temperamentis 243 86.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 36 56.1
De plenitudine 76 67.8
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 5 74.9
In Hippocratis Prognosticum 178 40.9
Plato
Phaedo 138 58.7
Cratylus 123 61.8
Theaetetus 126 51.4
Sophist 55 31.3
Statesman 48 25.9
Parmenides 162 96.3
Philebus 77 39.5
Phaedrus 73 40.3
Alcibiades 1 90 78.8
Alcibiades 2 31 68.1
Hipparchus 10 40.8
Lovers 16 61.7
Theages 32 84.3
Charmides 76 84.5
Laches 78 93.6
Lysis 40 53.4
Apology* 79 91.1
Crito* 38 82.5
Euthyphro* 40 71.4
Republic* 421 43.9
Symposium* 110 58.5
Lucian of Samosata
Cataplus 15 37.4
Juppiter confutatus 25 108.0
Juppiter tragoedus 60 90.9
Gallus 28 49.4
Prometheus 30 124.9
Prometheus 30 123.1
Icaromenippus 32 60.9
Timon 32 53.3
Charon sive contemplantes 16 36.8
Vitarum auctio 9 24.8
Revivescentes sive piscator 34 51.5
Bis accusatus sive tribunalia 30 50.6
De sacrificiis 10 54.9
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 33 84.9
Somnium sive vita Luciani 10 55.0
De parasito sive artem esse parasiticam 50 74.4
Philopseudes sive incredulus 42 67.5
Dearum judicium 14 66.7
De mercede conductis potentium familiaribus 58 80.9
De morte Peregrini 17 39.2
Fugitivi 13 40.3
Toxaris vel amicitia 65 67.7
De saltatione 28 39.8
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 10 74.3
Pseudologista 26 65.3
Deorum concilium 12 64.4
Tyrannicida 29 99.0
Abdicatus 28 57.6
Dialogi Marini 18 43.2
Arrian
Anabasis 173 21.6
Indica 25 18.4
Cynegeticus 86 140.5
Periplus Ponti Euxini 9 21.1
Tactica 41 45.0
Acies Contra Alanos 8 65.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 488 111.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 22 46.3
Suppliant Maidens 22 40.6
Persians 12 21.2
Prometheus Bound 18 31.1
Prometheus Bound 17 27.8
Seven Against Thebes 17 34.1
Agamemnon 40 50.2
Agamemnon 39 44.5
Libation Bearers 19 36.1
Eumenides* 16 31.3
Persians* 12 23.6
Aristotle
Analytica priora 820 131.3
Analytica priora 843 132.3
De anima 162 75.3
De anima 163 73.3
Res Publica Atheniensium 42 27.1
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 49 45.6
De divinatione per somnum 3 25.0
Historia animalium 78 8.6
De insomniis 5 20.3
De interpretatione 60 91.8
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
De longitudine et brevitate vitae 9 49.8
Magna Moralia 141 56.8
De memoria et reminiscentia 16 61.0
Meteorologica 77 22.7
De partibus animalium 89 23.4
Physica 595 100.3
Ars Poetica 44 40.9
De respiratione 16 26.3
De sophisticis elenchis 153 104.8
De sensu et sensibilibus 42 52.5
De somno et vigilia 19 63.3
Topica 823 179.9
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 13 50.4
Physica (textus alter) 15 62.5
Ars Poetica* 44 40.9
Aristoxenus
Harmonics 30 20.6
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 22 31.8
Aesop
Fabulae 160 37.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 48 18.4
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 147 8.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 62 16.9
Pausanias
Description of Greece 212 9.4
Old Testament
Genesis 83 25.9
Exodus 24 9.9
Leviticus 6 3.1
Numbers 35 14.4
Deuteronomium 19 8.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 21 15.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 32 20.7
Ruth 7 34.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 54 27.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 48 28.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 36 18.2
unknown 24 12.2
Isaias 84 21.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 39 21.3
pseudo-Galen
De fasciis 11 14.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 83 76.8
Introductio seu medicus 28 15.4
De remediis parabilibus 88 28.5
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 105 58.6
Lysias
Funeral Oration 16 37.3
Against Simon: Defense 19 82.2
On A Wound By Premeditation 9 86.9
For Callias 1 39.2
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 24 111.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 6 52.3
For The Soldier 7 72.9
Against Theomnestus 1 13 80.0
Against Theomnestus 2 3 50.5
Against Eratosthenes 31 59.4
Against Eratosthenes 31 59.4
Against Alcibiades 1 12 46.1
Against Alcibiades 2 7 108.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 7 57.7
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 6 41.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 15 45.2
For Polystratus 25 121.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 12 85.8
Against The Corn-Dealers 13 106.9
Against Pancleon 4 47.8
Against Pancleon 4 47.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 15 95.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 14 67.1
On the Scrutiny of Evandros 12 80.4
Against Epicrates and his Fellow-envoys 8 98.6
Against Ergocles 4 41.3
Against Philocrates 7 99.9
Against Nicomachus 10 49.4
Against Philon, On his Scrutiny 14 71.0
Against Diogeiton 8 44.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 6 100.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 32 61.4
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 13 50.5
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 720 136.1
Adversus Mathematicos 1,224 110.3
Apollodorus
Library 19 6.8
Epitome 10 12.3
Appianus of Alexandria
Kings 3 38.0
Italy 2 17.6
Samnite History 15 41.9
Gallic History 4 19.1
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 28 17.0
Hannibalic War 15 14.9
Punic Wars 88 33.2
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 11 28.8
Illyrian Wars 4 8.1
Syrian Wars 26 18.1
Civil Wars 294 24.1
Mithridatic Wars 49 19.6
Artemidorus
Onirocriticon 304 46.6
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 94 26.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 97 42.0
Paedagogus 187 32.9
Stromata Books 7-8 147 50.9
Eclogae propheticae 8 15.9
Quis dives salvetur 39 41.4
Excerpta ex Theodoto 10 13.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 189 66.0
Antisthenes
Ajax 4 75.9
Odysseus 9 96.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 14 56.0
Encomium of Helen* 12 86.0
Alcidamas
Peri Sophiston 4 18.1
Odysseus 11 28.0
Dio Chrysostom
Orationes 902 48.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 37 32.0
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 356 48.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 114 18.4
Excerpta Polyaeni 32 19.7
Hippocrates
De prisca medicina 26 45.7
De aere, aquis, locis 12 15.6
Prognosticon 33 61.1
De diaeta in morbis acutis 45 69.8
De diaeta acutorum (spurium) 18 32.1
Epidemiarum 90 21.6
De capitis vulneribus 28 53.9
De fracturis 56 47.6
De articulis 86 38.3
Vectiarius 16 30.7
Aphorismi 6 8.1
De humoribus 7 30.5
Prorrheticon I 71 72.2
Coa praesagia 29 25.0
De arte 9 32.8
De natura hominis 8 20.2
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 4 27.7
De morbis I 69 19.6
De genitura 5 25.1
De natura pueri 18 24.3
De affectionibus 3 4.0
De locis in homine 13 15.5
De morbo sacro 14 28.5
De fistulis 1 6.2
De diaeta 56 28.3
De affectionibus interioribus 15 9.4
De natura muliebri 5 4.3
De muliebribus 78 16.3
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 3 9.1
De exsectione foetus 2 42.6
De glandulis 7 39.3
De carnibus 15 43.6
De corde 3 29.8
De alimento 1 7.4
De visu 1 12.9
De natura ossium 1 3.1
De medico 1 6.4
De habitu decenti 4 27.7
De crisibus 3 14.9
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 33 28.8
De ulceribus 4 11.3
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 96 48.8
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 3 145.6
Iatrica 112 64.2
Anonymus Londinensis Fragmenta 2 95.7
Justin Martyr
Apology 65 44.6
Apologia secunda 18 54.7
Apologia secunda 18 54.7
Dialogue with Trypho 174 32.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 8 30.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 375 49.7
unknown
unknown 114 18.4
unknown 32 19.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 25 15.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3,031 84.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,199 73.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2,260 118.2
In Librum De Sensu Commentarium 361 67.9
Problems and Solutions 21 55.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 643 85.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 249 28.7
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 2 12.3
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 72 62.5
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 70 60.8
De Resurrectione 45 50.0
De Resurrectione 44 48.6
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 7 6.9
De Sphaera Quae Movetur 8 19.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 17 24.6
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 6 28.4
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 8 28.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 18 18.3
Epistula II ad Corinthios 16 51.4
Anonymus
Didache XII Apostolorum 17 76.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 142 36.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 61 21.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Magnesios (epist. 2) 4 37.0
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 3 28.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 36 16.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 7 25.8
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 90 252.7
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 14 65.8
Oracula Sibyllina
Oracula 68 25.7
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 64 27.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 9 12.7
The Testament of Abraham Recension B 3 9.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 46 12.1
Theophilus
Ad Autolycum 89 41.0
Ad Autolycum 90 41.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 60 50.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 25 24.7
Euclid
Elements 308 18.7
Data 23 11.6
Data (demonstrationes alterae) 3 7.1
Plotinus
Enneades 2,622 116.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 225 75.6
In Aristotelis Physica Paraphrasis 794 91.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 335 58.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 74 48.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 679 90.3
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 1 68.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,104 47.5
Historia Ecclesiastica 220 22.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 15 19.3
Demonstratio Evangelica 685 42.8
De Ecclesiastica Theologia 61 37.9
De Theophania (Fragmenta) 15 18.3
Onomasticon 9 7.2
Vita Constantini 76 19.9
Oration of Constantine 33 29.0
De Laudibus Constantini 25 12.9
Historia Ecclesiastica 206 20.8
Epiphanius
Ancoratus 176 43.9
Panarion (Adversus Haereses) 750 39.2
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 61 39.4
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 15 71.8
De Theologia (Orat. 28) 58 78.3
De Filio (Orat. 29) 71 143.6
De Filio (Orat. 30) 34 67.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 59 94.7
Iamblichus
Protrepticus 152 55.3
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 150 45.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 262 53.5
Zetemata codicis Vaticani 49 48.1
Isagoge Sive Quinque Voces 22 36.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 178 72.1
Marcellus
Fragmenta 80 69.3
Origen
Contra Celsum 781 46.9
Commentarii In Evangelium Joannis 839 52.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 126 54.3
Exhortatio ad martyrium 75 60.0
De oratione 124 43.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 116 45.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 28 34.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 34 32.2
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 2 118.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 19 50.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 12 57.0
Homiliae In Lucam 72 42.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 65 47.1
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 139 44.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 93 41.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 454 49.6
Epistula ad Africanum 15 31.8
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 6 79.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 32 70.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 298 26.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 2 25.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 36 11.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 172 24.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 158 22.7
Libanius
Epistulae 1-1544 928 74.6
Oratio 1 92 40.5
Oratio 3 20 101.8
Oratio 4 12 50.3
Oratio 5 13 46.3
Oratio 6 8 75.7
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 6 65.8
Oratio 10 14 63.1
Oratio 11 54 34.7
Oratio 26 18 63.2
Oratio 27 28 75.7
Oratio 28 17 77.2
Oratio 29 25 81.5
Oratio 30 40 76.7
Oratio 31 30 78.9
Oratio 32 16 63.3
Oratio 33 22 55.3
Oratio 34 28 110.2
Oratio 35 17 64.4
Oratio 36 11 76.1
Oratio 38 11 54.2
Oratio 39 15 74.4
Oratio 40 20 80.0
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 25 52.0
Oratio 43 17 79.8
Oratio 44 5 119.3
Oratio 45 23 71.1
Oratio 46 33 83.0
Oratio 47 25 72.4
Oratio 48 31 86.0
Oratio 49 24 78.6
Oratio 50 36 120.8
Oratio 51 30 104.5
Oratio 52 41 88.2
Oratio 53 28 103.3
Oratio 54 45 74.2
Oratio 55 22 74.6
Oratio 56 12 53.2
Oratio 57 36 84.8
Oratio 59 86 64.1
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 5 31.5
Oratio 62 37 68.0
Oratio 63 26 75.0
Oratio 64 104 96.9
Declamatio 1 115 75.6
Declamatio 2 15 50.2
Declamatio 3 27 107.6
Declamatio 4 107 147.4
Declamatio 5 109 138.1
Declamatio 6 49 87.2
Declamatio 7 20 102.0
Declamatio 8 31 121.3
Declamatio 9 30 74.7
Declamatio 10 23 60.8
Declamatio 11 35 123.2
Declamatio 12 10 23.8
Declamatio 13 33 58.6
Declamatio 14 23 73.9
Declamatio 16 88 129.4
Declamatio 17 51 77.2
Declamatio 18 27 104.4
Declamatio 19 20 55.4
Declamatio 20 6 21.8
Declamatio 21 18 57.8
Declamatio 22 18 54.2
Declamatio 23 51 62.0
Declamatio 24 22 90.3
Declamatio 25 34 92.1
Declamatio 26 27 71.6
Declamatio 27 25 122.7
Declamatio 28 9 52.5
Declamatio 29 12 50.8
Declamatio 30 22 41.9
Declamatio 31 30 70.0
Declamatio 32 26 59.4
Declamatio 33 30 74.6
Declamatio 34 77 63.5
Declamatio 35 19 64.2
Declamatio 37 21 69.4
Declamatio 38 31 81.5
Declamatio 39 16 46.6
Declamatio 40 59 83.1
Declamatio 41 29 72.1
Declamatio 42 29 62.2
Declamatio 44 49 83.5
Declamatio 46 23 66.8
Declamatio 47 46 103.7
Declamatio 48 32 60.3
Declamatio 49 29 43.4
Declamatio 50 40 106.2
Declamatio 51 7 64.8
Characteres Epistolici [Sp.] 13 55.5
Oratio 2 33 83.9
Oratio 37 13 72.2
Oratio 58 18 57.0
Declamatio 15 61 113.2
Declamatio 36 36 93.3
Declamatio 43 46 75.0
Declamatio 45 14 57.6
unknown
unknown 12 86.0
unknown 14 56.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 205 18.7
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 105 56.9
Anna Comnena
Alexias 441 31.5
Alexias 797 56.5
Alexias 797 56.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 111 21.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 155 30.7
unknown 4 32.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 114 40.0
De Libero Arbitrio 86 112.2
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 20 104.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 3 18.6
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 5 40.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 86 35.8
Narrationes de Syntipa 38 32.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 958 28.1
Annals of Rome 280 30.1
Argumenta 24 10.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 26 23.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,134 77.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,024 58.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,350 74.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 603 42.8
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 446 65.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,658 98.9
unknown 1,644 113.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,644 114.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 369 68.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,020 91.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,029 82.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,005 94.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 502 51.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 173 49.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 177 59.9
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 460 47.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 244 70.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 803 103.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,553 82.9
Olympiodorus
Prolegomena 469 75.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 598 52.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 216 60.6
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 368 62.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 552 70.8
Agathias Scholasticus
Historiae 404 69.4
Epigrammata 42 70.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 180 49.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 522 72.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,532 60.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 519 49.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 252 47.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 369 55.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 189 62.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 189 62.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 369 55.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 902 53.3
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 10 36.5
Zosimus
Historia Nova 106 17.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 179 26.6
Historia Ecclesiastica 162 24.8
Historia Religiosa 89 19.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,008 33.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 334 41.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 168 31.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 91 70.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 149 29.2