24764. ἐγώ

I (first person pronoun)
logeion_003
 countfreq. per 10K
core11,79387.0
corpus116,52554.3

Editions by Text Group (824)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 17 26.6
De spiritu 1 2.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Hegemonius
Acta Archelai 13 54.4
Euripides
Heracles 153 175.4
Bacchae* 137 164.7
Heracles* 153 175.4
Plutarch
Theseus 3 3.9
unknown 14 15.4
unknown 3 25.4
unknown 13 13.4
unknown 7 9.2
Comparison of Lycurgus and Numa 3 18.4
Solon 15 16.7
Publicola 9 15.3
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 17 20.6
unknown 8 7.2
Fabius Maximus 10 12.8
Alcibiades 10 9.5
unknown 37 38.6
unknown 10 10.7
unknown 15 15.0
unknown 12 12.4
unknown 46 22.7
Pericles* 15 14.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,412 57.2
Deipnosophistae 1,428 57.0
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 52 137.3
Against Lochites 9 75.4
On the team of horses 20 65.1
Trapeziticus 121 339.4
Aegineticus 62 200.3
To Demonicus 11 35.6
Against the Sophists 8 56.7
Busiris 15 51.0
Plataicus 43 125.8
To Nicocles 9 27.9
Nicocles or the Cyprians 36 89.7
Evagoras 15 30.9
Archidamus 128 195.7
On the Peace 100 118.7
Areopagiticus 46 94.7
Antidosis 223 118.6
To Philip 85 90.5
Panathenaicus 206 121.8
Ad Dionysium 10 178.6
Ad filios Jasonis 12 131.3
Ad Archidamum 13 112.6
Ad reges Mytilenaeos 10 143.9
Ad Timotheum 13 157.0
Ad Philippum 14 106.2
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 11 128.4
Ad Philippum 7 157.3
Helen* 14 35.6
Panegyricus* 158 138.4
Sophocles
Trachiniae 179 223.1
Electra 276 283.6
Philoctetes 326 331.3
Tracking Satyrs 30 127.7
Ajax* 214 246.1
Antigone* 156 192.7
Oedipus at Colonus* 312 266.6
Oedipus Tyrannus* 257 248.8
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 5 56.9
Hymn 4 to Hermes 12 126.8
Hymn 11 To Athena 1 714.3
Hymn 14 to the Mother of the Gods 1 625.0
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 5 to Aphrodite* 6 121.2
Hymn 2 to Demeter* 28 75.1
unknown
unknown 20 90.7
unknown 29 110.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 113 23.8
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 23 17.4
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 133 41.6
De Cherubim 50 66.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 48 51.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 57 50.7
De Posteritate Caini 56 51.8
De Gigantibus 17 52.2
Quod Deus Sit Immutabilis 39 43.3
De Agricultura 14 15.7
De Plantatione 30 33.6
De Ebrietate 44 38.8
De Sobrietate 11 31.9
De Confusione Linguarum 42 42.2
De Migratione Abrahami 39 31.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 119 76.6
De Congressu Eruditionis Gratia 60 68.6
De Fuga Et Inventione 58 54.1
De Mutatione Nominum 76 59.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 163 64.6
De Abrahamo 39 29.3
De Josepho 84 66.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 49 15.8
De Decalogo 18 21.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 88 15.6
De Virtutibus 12 10.0
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 4 4.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 27 36.0
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 13 14.4
In Flaccum 28 31.7
Legatio Ad Gaium 82 47.3
Aristophanes
Lysistrata 281 318.9
Ecclesiazusae 222 263.2
Birds* 294 249.3
Clouds* 275 259.0
Frogs* 199 198.3
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 10 12.9
Works and Days* 3 22.0
Antiphon
On the murder of Herodes 179 260.6
New Testament
Gospel according to Matthew 260 133.1
Mark 11 108.2
Mark 122 101.5
Gospel of Luke 277 132.9
Acts 306 157.6
Epistle to the Romans 144 189.1
1 Corinthians 142 195.8
Second Corinthians 167 348.4
Epistle to the Galatians 59 244.8
Ephesians 42 162.3
Letter to the Philippians 59 337.0
Letter to the Colossians 26 154.0
First Letter to the Thessalonians 51 321.8
Second Letter to the Thessalonians 24 261.4
First Timothy 15 88.4
Second Timothy 38 287.9
Epistle of Paul to Titus 18 261.2
Epistle to Philemon 21 588.2
Letter to the Hebrews 67 128.5
James 24 130.6
First Epistle of Peter 6 33.9
Second Epistle of Peter 19 163.5
First John 56 241.2
Second Epistle of John 5 199.2
Third Letter of John 6 257.5
Letter of Jude 7 146.4
Revelation 97 92.6
Gospel according to John* 529 313.4
Xenophon
Hellenica 356 50.3
Memorabilia 413 106.2
Economics 430 220.7
Symposium 185 178.4
Apology 61 276.0
Cyropaedia 1,364 159.3
Hiero 62 96.8
Constitution of the Lacedaimonians 13 24.5
Ways and Means 30 72.9
On the Cavalry Commander 28 45.2
On the Art of Horsemanship 18 24.0
On Hunting 6 6.2
Agesilaus* 21 26.6
Anabasis* 729 118.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 18 35.7
Adhortatio ad artes addiscendas 18 35.7
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 7 49.6
De sectis ad eos qui introducuntur 23 36.7
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 51 42.3
Ars Medica 23 14.3
De elementis ex Hippocrate 84 60.6
De temperamentis 90 32.5
De naturalibus facultatibus 113 34.1
De anatomicis administrationibus 208 26.6
De ossibus ad tirones 9 12.9
De venarum arteriarumque dissectione 6 8.0
De nervorum dissectione 4 11.1
De instrumento odoratus 20 48.4
De uteri dissectione 2 6.1
De usu partium corporis humani I-XI 472 24.3
De motu musculorum 33 22.3
De victu attenuante 13 20.6
De victu attenuante 13 20.6
De utilitate respirationis 20 33.0
De semine 85 40.5
De foetuum formatione 50 63.9
An in arteriis sanguis contineatur 24 50.7
De optima corporis nostri constitutione 13 72.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 38 44.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 105 125.2
De atra bile 22 34.6
De usu pulsuum 25 55.6
De placitis Hippocratis et Platonis 592 61.3
De parvae pilae exercitio 7 40.8
De parvae pilae exercitio 7 40.2
De venereis 1 26.8
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 243 36.3
De rebus boni malique suci 36 36.4
De ptisana 2 9.0
De dignotione ex insomniis 5 99.8
De morborum differentiis 7 10.3
De causis morborum 12 20.0
De symptomatum differentiis 14 21.0
De symptomatum causis 63 21.6
De differentiis febrium 53 25.6
De morborum temporibus 25 46.5
De totius morbi temporibus 18 49.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 18 32.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 32 34.9
De comate secundum Hippocratem 10 30.3
De marcore 22 37.8
De tumoribus praeter naturam 9 21.6
De inaequali intemperie 6 19.2
De difficultate respirationis 124 38.7
De locis affectis 257 37.1
De pulsibus ad tirones 8 13.6
De differentiis pulsuum 255 58.7
De dignoscendis pulsibus 206 65.3
De causis pulsuum 62 19.5
De praesagitione ex pulsibus 67 18.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 46 29.6
De crisibus 87 25.3
De diebus decretoriis 105 38.5
De methodo medendi 655 41.6
Ad Glauconem de methodo medendi 57 25.3
De venae sectione adversus Erasistratum 33 55.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 37 40.5
De curandi ratione per venae sectionem 47 46.6
De purgantium medicamentorum facultate 27 89.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 35.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 5 36.2
Pro puero epileptico consilium 21 64.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 570 43.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 349 27.4
De compositione medicamentorum per genera 337 35.6
De antidotis 100 41.2
De theriaca ad Pisonem 94 74.0
Institutio logica 15 16.9
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 8 30.2
De praenotione ad Epigenem 198 178.8
De substantia facultatum naturalium fragmentum 13 93.1
In Hippocratis De natura hominis 105 42.4
In Hippocratis De victu acutorum 137 20.1
In Hippocratis Epidemiarum I 556 35.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 280 28.9
Adversus Lycum 35 45.6
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 55 73.0
In Hippocratis De articulis 172 27.5
In Hippocratis De fracturis 114 27.0
In Hippocratis De officina medici 151 36.2
De musculorum dissectione ad tirones 24 16.3
De consuetudinibus 21 52.0
De experientia medica 25 240.6
De optima doctrina 20 107.2
De temperamentis 90 32.0
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 47 73.2
De plenitudine 50 44.6
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 110 25.3
Plato
Phaedo 372 158.2
Cratylus 306 153.8
Theaetetus 353 143.9
Sophist 183 104.1
Statesman 148 80.0
Parmenides 89 52.9
Philebus 313 160.6
Phaedrus 171 94.3
Alcibiades 1 198 173.4
Alcibiades 2 71 155.9
Hipparchus 54 220.6
Lovers 54 208.1
Theages 123 324.2
Charmides 245 272.4
Laches 228 273.6
Lysis 192 256.4
Apology* 275 317.3
Crito* 131 284.4
Euthyphro* 126 224.8
Republic* 1,480 154.5
Symposium* 317 168.7
Lucian of Samosata
Cataplus 99 247.1
Juppiter confutatus 42 181.5
Juppiter tragoedus 117 177.3
Gallus 111 196.0
Prometheus 44 183.3
Prometheus 44 180.5
Icaromenippus 94 179.0
Timon 104 173.1
Charon sive contemplantes 68 156.2
Vitarum auctio 43 118.4
Revivescentes sive piscator 124 188.0
Bis accusatus sive tribunalia 97 163.7
De sacrificiis 7 38.4
De sacrificiis 7 38.3
Adversus indoctum et libros multos ementem 19 48.9
Somnium sive vita Luciani 42 230.9
De parasito sive artem esse parasiticam 59 87.8
Philopseudes sive incredulus 150 241.2
Dearum judicium 42 200.0
De mercede conductis potentium familiaribus 41 57.2
De morte Peregrini 33 76.2
Fugitivi 49 151.7
Toxaris vel amicitia 128 133.2
De saltatione 45 63.9
Lexiphanes 65 248.3
Eunuchus 8 59.4
De astrologia 20 103.5
Pseudologista 43 108.0
Deorum concilium 30 160.9
Tyrannicida 51 174.2
Abdicatus 65 133.7
Dialogi Marini 62 148.8
Arrian
Anabasis 151 18.9
Indica 46 33.8
Cynegeticus 29 47.4
Periplus Ponti Euxini 19 44.6
Tactica 14 15.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 337 77.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 52 109.4
Suppliant Maidens 63 116.2
Persians 47 83.0
Prometheus Bound 106 183.4
Prometheus Bound 127 207.9
Seven Against Thebes 40 80.2
Agamemnon 99 124.3
Agamemnon 112 127.9
Libation Bearers 76 144.3
Eumenides* 78 152.7
Persians* 43 84.6
Aristotle
Analytica priora 26 4.2
Analytica priora 27 4.2
De anima 16 7.4
De anima 16 7.2
Res Publica Atheniensium 12 7.7
Res Publica Atheniensium 1 10.0
Categoriae 3 2.8
Historia animalium 5 0.5
De insomniis 3 12.2
De interpretatione 1 1.5
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
De longitudine et brevitate vitae 1 5.5
Magna Moralia 71 28.6
De memoria et reminiscentia 4 15.2
Meteorologica 45 13.3
De partibus animalium 9 2.4
Physica 42 7.1
Ars Poetica 11 10.2
De respiratione 2 3.3
De sophisticis elenchis 7 4.8
De sensu et sensibilibus 4 5.0
Topica 24 5.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Ars Poetica* 11 10.2
Aristoxenus
Harmonics 35 24.0
Agathemerus
Geographiae informatio 2 11.2
Theophrastus
Characters 19 27.4
Aesop
Fabulae 396 92.5
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 69 26.4
Problemata arithmetica 5 35.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 515 29.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 50 13.7
Pausanias
Description of Greece 670 29.8
Old Testament
Genesis 796 248.6
Exodus 317 130.7
Leviticus 146 76.5
Numbers 207 85.3
Deuteronomium 284 125.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 183 132.6
Judices (Cod. Alexandrinus) 276 178.6
Ruth 48 235.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 418 213.2
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 403 235.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 340 171.9
unknown 153 77.6
Isaias 785 199.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 174 94.9
pseudo-Galen
De fasciis 10 12.9
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 24 22.2
Introductio seu medicus 4 2.2
De remediis parabilibus 12 3.9
De theriaca ad Pamphilianum 6 30.1
De optima secta ad Thrasybulum 50 27.9
Lysias
Funeral Oration 7 16.3
Against Simon: Defense 65 281.3
On A Wound By Premeditation 33 318.5
For Callias 5 196.1
Against Andocides 10 35.7
On the Olive Stump 57 264.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 43 374.9
For The Soldier 17 177.1
Against Theomnestus 1 27 166.2
Against Theomnestus 2 12 202.0
Against Eratosthenes 48 92.0
Against Eratosthenes 48 92.0
Against Alcibiades 1 14 53.7
Against Alcibiades 2 4 61.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 28 230.6
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 19 300.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 24 167.0
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 45 135.7
For Polystratus 38 184.8
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 30 214.4
Against The Corn-Dealers 13 106.9
Against Pancleon 16 191.4
Against Pancleon 16 191.4
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 46 291.7
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 25 119.8
On the Scrutiny of Evandros 14 93.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 7 86.3
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 5 71.3
Against Nicomachus 18 89.0
Against Philon, On his Scrutiny 19 96.3
Against Diogeiton 22 123.0
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 12 201.7
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 40 76.8
Olympic Oration 3 69.1
On the Murder of Eratosthenes* 79 307.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 10.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 334 63.2
Adversus Mathematicos 327 29.5
Apollodorus
Library 4 1.4
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Italy 2 17.6
Samnite History 19 53.1
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 20 12.1
Hannibalic War 9 8.9
Punic Wars 115 43.3
Macedonian Affairs 3 7.9
Illyrian Wars 11 22.2
Syrian Wars 35 24.4
Civil Wars 460 37.7
Mithridatic Wars 55 22.0
Artemidorus
Onirocriticon 137 21.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 503 141.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 186 80.6
Paedagogus 543 95.6
Stromata Books 7-8 116 40.2
Eclogae propheticae 41 81.3
Quis dives salvetur 68 72.3
Excerpta ex Theodoto 53 69.7
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 14 4.9
Antisthenes
Ajax 12 227.7
Odysseus 26 279.6
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 42 167.9
Encomium of Helen* 2 14.3
Alcidamas
Peri Sophiston 11 49.9
Odysseus 37 94.3
Dio Chrysostom
Orationes 1,106 59.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 161 139.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 126 17.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 93 15.0
Excerpta Polyaeni 13 8.0
Hippocrates
De prisca medicina 33 58.0
De aere, aquis, locis 11 14.3
Prognosticon 2 3.7
De diaeta in morbis acutis 12 18.6
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 23 5.5
De capitis vulneribus 1 1.9
De fracturis 3 2.5
De articulis 25 11.1
Iusiurandum 3 117.6
Lex 2 57.8
Prorrheticon I 7 7.1
De arte 14 51.0
De natura hominis 14 35.3
De flatibus 5 17.3
De morbis I 46 13.1
De genitura 10 50.2
De natura pueri 28 37.8
De affectionibus 2 2.7
De locis in homine 4 4.8
De morbo sacro 24 48.9
De diaeta 22 11.1
De affectionibus interioribus 2 1.2
De muliebribus 15 3.1
De virginum morbis 2 44.7
De glandulis 2 11.2
De carnibus 12 34.9
De corde 4 39.8
De alimento 2 14.7
De natura ossium 4 12.5
De medico 1 6.4
De habitu decenti 1 6.9
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 163 142.1
De officina medici 2 8.8
Praeceptiones 1 7.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 502 255.4
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 61 35.0
Justin Martyr
Apology 174 119.4
Apologia secunda 32 97.3
Apologia secunda 32 97.3
Dialogue with Trypho 956 179.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 17 64.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 863 114.4
unknown
unknown 93 15.0
unknown 13 8.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 39 23.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 430 12.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 164 10.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 174 9.1
In Librum De Sensu Commentarium 94 17.7
Problems and Solutions 7 18.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 113 15.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 118 13.6
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 1 6.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 124 107.6
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 124 107.6
De Resurrectione 15 16.7
De Resurrectione 15 16.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 161 232.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 31 146.6
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 15 54.0
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 245 248.4
Epistula II ad Corinthios 97 311.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 27 121.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 72 18.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 397 141.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 30 163.0
Ad Magnesios (epist. 2) 16 148.0
Ad Trallianos (epist. 3) 26 264.5
Ad Romanos (epist. 4) 61 586.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 24 231.4
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 36 307.4
Ad Polycarpum (epist. 7) 18 231.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 97 45.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 76 120.3
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 38 140.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 9 25.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 84 31.7
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 45 19.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 159 223.5
The Testament of Abraham Recension B 75 226.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 88 23.2
Theophilus
Ad Autolycum 141 65.0
Ad Autolycum 141 65.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 159 134.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 119 117.8
Euclid
Elements 2 0.1
Data 1 0.5
Plotinus
Enneades 584 25.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 43 14.5
In Aristotelis Physica Paraphrasis 175 20.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 144 25.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 31 20.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 138 18.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,548 66.6
Historia Ecclesiastica 896 91.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 50 64.5
Demonstratio Evangelica 2,294 143.4
De Ecclesiastica Theologia 265 164.7
De Theophania (Fragmenta) 39 47.5
Onomasticon 5 4.0
Vita Constantini 186 48.8
Oration of Constantine 42 37.0
De Laudibus Constantini 68 35.1
Historia Ecclesiastica 899 90.7
Epiphanius
Ancoratus 484 120.8
Panarion (Adversus Haereses) 1,579 82.6
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 260 167.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 31 148.4
De Theologia (Orat. 28) 54 72.9
De Filio (Orat. 29) 46 93.0
De Filio (Orat. 30) 75 148.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 84 134.9
Iamblichus
Protrepticus 135 49.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 24 7.3
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 169 34.5
Zetemata codicis Vaticani 55 54.0
Isagoge Sive Quinque Voces 6 10.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 61 24.7
Marcellus
Fragmenta 173 149.9
Origen
Contra Celsum 1,642 98.5
Commentarii In Evangelium Joannis 1,867 115.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 180 77.6
Exhortatio ad martyrium 269 215.1
De oratione 477 166.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 453 177.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 68 82.8
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 105 99.4
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 54 144.3
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 10 47.5
Homiliae In Lucam 156 91.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 97 70.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 588 187.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 137 61.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 790 86.3
Epistula ad Africanum 77 163.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 8 106.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 24 52.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 267 23.8
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 44 14.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 196 27.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 192 27.6
Libanius
Epistulae 1-1544 2,820 226.7
Oratio 1 431 189.8
Oratio 3 28 142.6
Oratio 4 26 109.0
Oratio 5 19 67.6
Oratio 6 7 66.2
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 7 95.1
Oratio 9 4 43.9
Oratio 10 21 94.7
Oratio 11 100 64.2
Oratio 26 11 38.6
Oratio 27 29 78.4
Oratio 28 16 72.7
Oratio 29 40 130.4
Oratio 30 24 46.0
Oratio 31 27 71.0
Oratio 32 48 189.8
Oratio 33 23 57.8
Oratio 34 41 161.4
Oratio 35 27 102.3
Oratio 36 20 138.4
Oratio 38 26 128.1
Oratio 39 7 34.7
Oratio 40 38 151.9
Oratio 41 13 72.3
Oratio 42 40 83.3
Oratio 43 16 75.1
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 9 27.8
Oratio 46 20 50.3
Oratio 47 25 72.4
Oratio 48 20 55.5
Oratio 49 13 42.6
Oratio 50 15 50.3
Oratio 51 12 41.8
Oratio 52 21 45.2
Oratio 53 21 77.5
Oratio 54 120 197.9
Oratio 55 21 71.2
Oratio 56 11 48.8
Oratio 57 66 155.4
Oratio 59 50 37.3
Oratio 60 8 97.1
Oratio 61 4 25.2
Oratio 62 57 104.8
Oratio 63 27 77.9
Oratio 64 45 41.9
Declamatio 1 36 23.7
Declamatio 2 23 76.9
Declamatio 3 21 83.7
Declamatio 4 57 78.5
Declamatio 5 123 155.9
Declamatio 6 95 169.0
Declamatio 7 27 137.7
Declamatio 8 41 160.4
Declamatio 9 63 157.0
Declamatio 10 76 200.8
Declamatio 11 38 133.8
Declamatio 12 65 154.8
Declamatio 13 43 76.4
Declamatio 14 50 160.6
Declamatio 16 98 144.1
Declamatio 17 56 84.8
Declamatio 18 21 81.2
Declamatio 19 70 193.7
Declamatio 20 47 170.8
Declamatio 21 63 202.4
Declamatio 22 49 147.4
Declamatio 23 181 220.0
Declamatio 24 46 188.9
Declamatio 25 30 81.3
Declamatio 26 90 238.7
Declamatio 27 57 279.7
Declamatio 28 35 204.3
Declamatio 29 58 245.5
Declamatio 30 102 194.3
Declamatio 31 82 191.4
Declamatio 32 91 207.8
Declamatio 33 80 198.9
Declamatio 34 263 216.8
Declamatio 35 58 195.9
Declamatio 37 75 248.0
Declamatio 38 54 142.0
Declamatio 39 73 212.8
Declamatio 40 118 166.3
Declamatio 41 36 89.5
Declamatio 42 72 154.3
Declamatio 44 80 136.4
Declamatio 46 66 191.6
Declamatio 47 90 202.8
Declamatio 48 98 184.5
Declamatio 49 121 181.2
Declamatio 50 76 201.8
Declamatio 51 33 305.6
Characteres Epistolici [Sp.] 35 149.4
Oratio 2 51 129.7
Oratio 37 29 161.1
Oratio 58 26 82.4
Declamatio 15 79 146.6
Declamatio 36 41 106.2
Declamatio 43 58 94.5
Declamatio 45 58 238.8
unknown
unknown 2 14.3
unknown 42 167.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 832 75.8
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 18 9.8
Anna Comnena
Alexias 559 40.0
Alexias 583 41.3
Alexias 583 41.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 310 60.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 489 97.0
unknown 12 97.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 271 95.0
De Libero Arbitrio 83 108.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 6 31.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 33 204.7
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 7 56.6
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 424 176.6
Narrationes de Syntipa 213 180.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 693 20.3
Annals of Rome 319 34.3
Argumenta 6 2.6
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 30 27.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 385 14.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 190 10.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 488 10.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 306 21.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 134 19.6
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 238 14.2
unknown 262 18.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 262 18.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 191 35.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 102 9.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 535 21.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 449 14.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 126 12.9
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 64 18.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 70 23.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 322 32.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 32 9.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 225 29.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 450 24.0
Olympiodorus
Prolegomena 243 39.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 229 20.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 94 26.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 129 21.9
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 160 20.5
Agathias Scholasticus
Historiae 255 43.8
Epigrammata 88 148.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 46 12.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 100 13.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 620 24.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 146 14.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 196 37.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 84 12.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 32 10.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 32 10.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 84 12.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 652 38.5
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 13 47.5
Zosimus
Historia Nova 31 5.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 454 67.5
Historia Ecclesiastica 420 64.2
Historia Religiosa 313 69.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2,925 97.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 534 66.3
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 359 67.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 79 61.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 495 96.9
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 890 114.2
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 14 43.5
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 32 91.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 947 77.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 716 141.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1,114 102.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 577 166.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 287 100.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 497 123.8
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 287 146.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 144 99.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 140 139.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 126 137.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 85 58.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 119 144.2
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 41 176.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1,646 104.0
unknown 112 102.0
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 89 76.0
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. O