24235. ἐγγυητής

one who gives security, a surety
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus710.0

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Isocrates
Trapeziticus 6 16.8
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Agricultura 1 1.1
Antiphon
On the murder of Herodes 2 2.9
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Cyropaedia 1 0.1
Ways and Means 1 2.4
Plato
Alcibiades 1 1 0.9
Apology* 1 1.2
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
Vitarum auctio 1 2.8
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Theophrastus
Characters 1 1.4
Lysias
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 7 13.4
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
unknown
unknown 2 0.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 1 0.4
Oratio 29 1 3.3
Oratio 32 1 4.0
Oratio 42 1 2.1
Oratio 46 1 2.5
Oratio 48 3 8.3
Oratio 55 1 3.4
Oratio 63 1 2.9
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 46 1 2.9
Declamatio 47 1 2.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 3 1.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 3 1.0
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (6 of 63)

passage   count
24 word list | read 2
26 word list | read 1
30 word list | read 1
52 word list | read 1
58 word list | read 1
59 word list | read 1