24227. ἔγγραφος

written
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus960.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Clement of Alexandria
Eclogae propheticae 1 2.0
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 10 0.7
Alexias 10 0.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 14 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (2 of 85)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.10 word list | read 1
5.9 word list | read 1