23962. δυσωπέω

to put out of countenance, put to shame
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus980.0

Editions by Text Group (61)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Solon 1 1.1
Fabius Maximus 1 1.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
On Hunting 1 1.0
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De semine 1 0.5
De temperamentis 1 0.4
Plato
Statesman 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 2 0.4
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 8 0.9
Epistula ad Africanum 1 2.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 37 1 3.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 92)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
87 word list | read 1
169 word list | read 1