23953. δυσωδία

foul smell
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1020.0

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
Galen
De rebus boni malique suci 1 1.0
De symptomatum differentiis 1 1.5
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 11 0.9
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 4 1.3
Hippocrates
De morbis I 1 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5

Passages (1 of 86)

passage   count
68 word list | read 3