23803. δυσσεβής

ungodly, impious, profane
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus2570.1

Editions by Text Group (62)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Aeschylus
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 1 1.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 13 1.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 3 3.9
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 10 2.6
Oration of Constantine 2 1.8
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 15 1.5
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 22 7.1
Libanius
Oratio 1 2 0.9
Oratio 45 1 3.1
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 46 1 2.9
Declamatio 49 1 1.5
Declamatio 50 1 2.7
Oratio 37 1 5.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 8 0.7
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 6 1.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 5 1.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 39 5.8
Historia Ecclesiastica 38 5.8
Historia Religiosa 6 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 11 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 5 2.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Sophocles
Ajax* 1 1.1
Antigone* 2 2.5
Oedipus at Colonus* 2 1.7
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (31 of 224)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 2
1.6 word list | read 1
1.10 word list | read 1
1.12 word list | read 1
1.23 word list | read 1
1.26 word list | read 1
2.2 word list | read 1
2.7 word list | read 1
2.11 word list | read 1
2.12 word list | read 2
2.15 word list | read 1
2.19 word list | read 1
2.23 word list | read 2
3.2 word list | read 1
3.4 word list | read 1
3.8 word list | read 3
3.10 word list | read 1
3.15 word list | read 1
3.18 word list | read 1
3.19 word list | read 1
3.21 word list | read 2
3.22 word list | read 1
4.16 word list | read 1
4.18 word list | read 2
4.19 word list | read 1
4.20 word list | read 1
4.23 word list | read 1
5.4 word list | read 1
5.36 word list | read 1
5.38 word list | read 2
5.39 word list | read 1