23533. δύσκριτος

hard to discern
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus630.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Galen
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De crisibus 3 0.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 6 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 11 1.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Aeschylus
Prometheus Bound 3 5.2
Prometheus Bound 3 4.9
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Hippocrates
Epidemiarum 10 2.4
Aphorismi 4 5.4
Coa praesagia 2 1.7
De morbo sacro 1 2.0
De natura ossium 1 3.1
De crisibus 1 5.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 1 6.2
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Aristophanes
Frogs* 1 1.0
Plato
Republic* 2 0.2

Passages (3 of 54)

remove

Aeschylus, Prometheus Bound

urn:cts:greekLit:tlg0085.tlg003.opp-grc3

read in Scaife Viewer
passage   count
458 word list | read 1
486 word list | read 1
662 word list | read 1