23008. δυνατέω

to be powerful, mighty
logeion_003
 countfreq. per 10K
core200.1
corpus3590.2

Editions by Text Group (114)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
Solon 1 1.1
Publicola 2 3.4
Fabius Maximus 2 2.6
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Second Corinthians 2 4.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 2 0.5
Economics 2 1.0
Cyropaedia 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De instrumento odoratus 1 2.4
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De foetuum formatione 1 1.3
De methodo medendi 2 0.1
Plato
Phaedo 1 0.4
Phaedrus 1 0.6
Republic* 9 0.9
Aristotle
Analytica priora 4 0.6
Analytica priora 4 0.6
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De interpretatione 2 3.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
Magna Moralia 1 0.4
Physica 2 0.3
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 1 3.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 3 0.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 5 1.4
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 7 0.6
Mithridatic Wars 2 0.8
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
De fracturis 1 0.8
De diaeta 3 1.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 19 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 18 1.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 4 0.5
Euclid
Elements 1 0.1
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 12 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 7 0.6
Oratio 11 1 0.6
Oratio 27 1 2.7
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 34 2 1.6
Declamatio 35 1 3.4
Oratio 2 1 2.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 11 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 11 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 24 1.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 35 3.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 2 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Polybius.
Histories* 7 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 10 3.6

Passages (1 of 217)

remove

Aesop, Fabulae

urn:cts:greekLit:tlg0096.tlg002.First1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
175b word list | read 1