2254. αἴτημα

a request, demand
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1410.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Letter to the Philippians 1 5.7
First John 1 4.3
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
Aristotle
Analytica priora 5 0.8
Analytica priora 5 0.8
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Old Testament
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 7 2.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 7 2.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2 0.1
unknown 25 1.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 25 1.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 2 1.8
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (2 of 79)

passage   count
1 word list | read 23
2 word list | read 2