22344. διχοστασία

a standing apart, dissension
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus280.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Epistle to the Galatians 1 4.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 25)

remove

Apollonius Rhodius, Argonautica

urn:cts:greekLit:tlg0001.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.500 word list | read 1