22118. δίπους

two-footed
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus8490.4

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 9 0.5
De differentiis pulsuum 6 1.4
De methodo medendi 3 0.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Plato
Statesman 6 3.2
Definitiones 1 5.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Analytica priora 13 2.1
Analytica priora 14 2.2
Categoriae 6 5.6
Historia animalium 9 1.0
De interpretatione 8 12.2
De partibus animalium 7 1.8
Physica 6 1.0
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Topica 43 9.4
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 2 0.2
Apollodorus
Library 2 0.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 141 3.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 30 1.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 90 4.7
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 4 0.5
Plotinus
Enneades 4 0.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 13 4.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 6 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 13 1.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 10 3.0
Isagoge Sive Quinque Voces 3 5.0
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 1.6
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 9 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 1.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 22 1.3
unknown 32 2.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 32 2.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 18 0.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 29 3.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 6 1.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 9 1.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 49 2.6
Olympiodorus
Prolegomena 10 1.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 5 1.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 7 0.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 7 1.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 51 7.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 51 7.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 2 1.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 6 2.2

Passages (2 of 183)

passage   count
1 word list | read 8
2 word list | read 24