22068. διπλασιάζω

to double
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus730.0

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Xenophon
Agesilaus* 1 1.3
Galen
De utilitate respirationis 1 1.6
De difficultate respirationis 1 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Arrian
Tactica 6 6.6
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Lysias
Against Diogeiton 1 5.6
Polybius.
Histories* 2 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 4 0.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Euclid
Elements 6 0.4
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Declamatio 32 1 2.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 66)

remove

Lysias, Against Diogeiton

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg032.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
25 word list | read 1