21659. διϊσχυρίζομαι

lean upon, rely on
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1180.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Phaedo 5 2.1
Cratylus 1 0.5
Theaetetus 5 2.0
Sophist 3 1.7
Charmides 2 2.2
Euthyphro* 1 1.8
Republic* 3 0.3
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Old Testament
Isaias 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 1 0.1
Hippocrates
De habitu decenti 1 6.9
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 11 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Lysias
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 3 5.8

Passages (2 of 101)

passage   count
85 word list | read 2
86 word list | read 1