21518. διερῶ

to say fully, distinctly, expressly
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus140.0

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
Galen
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
Hippocrates
De fistulis 1 6.2
Libanius
Declamatio 18 1 3.9
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0

Passages (1 of 14)

passage   count
4 word list | read 1