21306. διδαχή

teaching
logeion_003
 countfreq. per 10K
core120.1
corpus2210.1

Editions by Text Group (94)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 1 9.8
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 4 2.1
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 2 2.8
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 2 3.8
Second Epistle of John 3 119.5
Revelation 3 2.9
Gospel according to John* 3 1.8
Galen
De sanitate tuenda 1 0.1
Plato
Statesman 3 1.6
Phaedrus 2 1.1
Republic* 2 0.2
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Old Testament
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Apologia secunda 2 6.1
Apologia secunda 2 6.1
Dialogue with Trypho 2 0.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 4 5.8
Anonymus
Didache XII Apostolorum 4 18.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 8 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 4 0.3
Oratio 34 1 3.9
Oratio 43 1 4.7
Oratio 52 1 2.2
Oratio 59 1 0.7
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 33 2 5.0
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 46 1 2.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 9 1.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 0.6
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 58.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3

Passages (2 of 182)

remove

New Testament, Second Epistle of John

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg024.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.9 word list | read 2
1.10 word list | read 1