21290. δίδαγμα

a lesson
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1010.0

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
Xenophon
On the Art of Horsemanship 2 2.7
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
De optima doctrina 1 5.4
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
De fracturis 1 0.8
Justin Martyr
Apology 4 2.7
Apologia secunda 7 21.3
Apologia secunda 7 21.3
Dialogue with Trypho 8 1.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Origen
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Aristophanes
Clouds* 1 0.9

Passages (4 of 89)

remove

Justin Martyr, Apology

urn:cts:greekLit:tlg0645.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4 word list | read 1
14 word list | read 1
16 word list | read 1
18 word list | read 1