21193. διάφωνος

discordant
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus580.0

Editions by Text Group (22)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Aristoxenus
Harmonics 9 6.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 16 1.4
Alcidamas
Peri Sophiston 1 4.5
Odysseus 1 2.5
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
De alimento 3 22.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (1 of 49)

passage   count
1 word list | read 1