20909. διαστολή

a notch
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus7140.3

Editions by Text Group (85)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Agricultura 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
New Testament
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 1 1.4
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De instrumento odoratus 2 4.8
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De motu musculorum 1 0.7
De utilitate respirationis 3 4.9
An in arteriis sanguis contineatur 2 4.2
De usu pulsuum 10 22.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De symptomatum causis 3 1.0
De differentiis febrium 1 0.5
De morborum temporibus 4 7.4
De difficultate respirationis 13 4.1
De locis affectis 12 1.7
De pulsibus ad tirones 10 17.0
De differentiis pulsuum 140 32.2
De dignoscendis pulsibus 108 34.2
De causis pulsuum 92 28.9
De praesagitione ex pulsibus 64 17.8
Synopsis librorum suorum de pulsibus 97 62.5
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis De articulis 1 0.2
De musculorum dissectione ad tirones 1 0.7
De causis respirationis 1 14.7
Aristotle
Physica 1 0.2
Old Testament
Exodus 1 0.4
Numbers 1 0.4
Isaias 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 8 2.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 4 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Commentarius In Apocalypsin 6 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 6 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Polybius.
Histories* 11 0.3

Passages (39 of 278)

remove

Galen, De differentiis pulsuum

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg059.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 2
1.4 word list | read 3
1.6 word list | read 4
1.7 word list | read 11
1.8 word list | read 3
1.11 word list | read 1
1.14 word list | read 1
1.15 word list | read 1
1.16 word list | read 7
1.18 word list | read 1
1.19 word list | read 2
1.21 word list | read 1
1.22 word list | read 1
1.23 word list | read 1
1.24 word list | read 1
1.25 word list | read 3
1.26 word list | read 1
1.27 word list | read 2
1.28 word list | read 2
1.30 word list | read 15
2.6 word list | read 6
2.7 word list | read 1
2.8 word list | read 5
2.9 word list | read 4
3.1 word list | read 5
3.6 word list | read 1
4.2 word list | read 15
4.5 word list | read 8
4.6 word list | read 3
4.7 word list | read 1
4.8 word list | read 4
4.9 word list | read 1
4.10 word list | read 9
4.11 word list | read 3
4.12 word list | read 4
4.13 word list | read 1
4.14 word list | read 2
4.15 word list | read 2
4.17 word list | read 2