19965. διαιτητής

an arbitrator, umpire
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus510.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Against Callimachus 2 5.3
Antidosis 2 1.1
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Dearum judicium 1 4.8
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Dialogi Marini 1 2.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 7 4.5
Physica 1 0.2
Lysias
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 1 8.7
Against Theomnestus 1 1 6.2
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 3 1.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 8 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 37)

remove

Isocrates, Against Callimachus

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg002.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
14 word list | read 2