19765. διάγνωσις

a distinguishing, discernment
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus7360.3

Editions by Text Group (106)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Isocrates
To Demonicus 1 3.2
Antidosis 1 0.5
Helen* 1 2.5
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
In Flaccum 1 1.1
New Testament
Acts 1 0.5
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 5 4.1
Ars Medica 10 6.2
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De temperamentis 8 2.9
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De anatomicis administrationibus 9 1.2
De instrumento odoratus 9 21.8
De usu partium corporis humani I-XI 18 0.9
De foetuum formatione 1 1.3
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 5 6.0
De atra bile 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 22 2.3
De sanitate tuenda 11 1.6
De rebus boni malique suci 1 1.0
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 5 1.7
De differentiis febrium 15 7.2
De morborum temporibus 1 1.9
De totius morbi temporibus 1 2.8
De marcore 2 3.4
De difficultate respirationis 3 0.9
De locis affectis 71 10.3
De pulsibus ad tirones 2 3.4
De differentiis pulsuum 35 8.1
De dignoscendis pulsibus 79 25.0
De causis pulsuum 19 6.0
De praesagitione ex pulsibus 49 13.6
Synopsis librorum suorum de pulsibus 35 22.6
De crisibus 24 7.0
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 30 1.9
Ad Glauconem de methodo medendi 11 4.9
De curandi ratione per venae sectionem 4 4.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 8 0.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 9 0.7
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De antidotis 4 1.6
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
De praenotione ad Epigenem 8 7.2
De substantia facultatum naturalium fragmentum 3 21.5
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 10 1.5
In Hippocratis Epidemiarum I 28 1.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 13 1.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De articulis 6 1.0
In Hippocratis De officina medici 30 7.2
De temperamentis 8 2.8
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 4 6.2
De plenitudine 9 8.0
In Hippocratis Prognosticum 9 2.1
Plato
Sophist 1 0.6
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Aristoxenus
Harmonics 2 1.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 9 0.8
Hippocrates
De capitis vulneribus 2 3.9
De natura hominis 1 2.5
De natura pueri 2 2.7
De morbo sacro 1 2.0
De diaeta 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Vita Constantini 2 0.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 15 1 1.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 8 0.7
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (19 of 407)

remove

Galen, De differentiis pulsuum

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg059.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2 word list | read 1
1.5 word list | read 1
1.7 word list | read 1
1.8 word list | read 1
1.22 word list | read 1
1.24 word list | read 1
1.26 word list | read 1
2.3 word list | read 1
2.6 word list | read 1
2.9 word list | read 1
3.1 word list | read 2
3.3 word list | read 2
3.4 word list | read 10
3.5 word list | read 1
3.6 word list | read 5
3.7 word list | read 1
4.1 word list | read 1
4.2 word list | read 1
4.5 word list | read 2