19658. διά

through c. gen.; because of c. acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core4,15630.7
corpus121,72556.8

Editions by Text Group (845)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 45 70.4
De spiritu 27 75.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 28 12.0
Hegemonius
Acta Archelai 14 58.6
Euripides
Heracles 10 11.5
Bacchae* 13 15.6
Heracles* 10 11.5
Plutarch
Theseus 38 49.2
unknown 44 48.5
unknown 5 42.3
unknown 32 33.1
unknown 24 31.5
Comparison of Lycurgus and Numa 7 43.0
Solon 25 27.8
Publicola 16 27.2
Comparison of Solon and Publicola 5 50.8
unknown 37 44.8
unknown 56 50.3
Fabius Maximus 36 45.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 29 27.5
unknown 27 28.1
unknown 6 54.4
unknown 33 35.4
unknown 41 41.0
unknown 1 20.1
unknown 42 43.5
unknown 79 39.0
Pericles* 40 38.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 844 34.2
Deipnosophistae 859 34.3
Isocrates
Against Euthynus 8 67.4
Against Callimachus 4 10.6
Against Lochites 5 41.9
On the team of horses 15 48.8
Trapeziticus 13 36.5
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 14 45.4
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 10 34.0
Plataicus 12 35.1
To Nicocles 11 34.1
Nicocles or the Cyprians 31 77.2
Evagoras 20 41.2
Archidamus 22 33.6
On the Peace 34 40.4
Areopagiticus 18 37.1
Antidosis 77 40.9
To Philip 41 43.7
Panathenaicus 46 27.2
Ad Dionysium 2 35.7
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 2 17.3
Ad reges Mytilenaeos 1 14.4
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 7 53.1
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 7 81.7
Ad Philippum 2 44.9
Helen* 12 30.5
Panegyricus* 56 49.0
Sophocles
Trachiniae 4 5.0
Electra 5 5.1
Philoctetes 6 6.1
Tracking Satyrs 2 8.5
Ajax* 5 5.7
Antigone* 8 9.9
Oedipus at Colonus* 6 5.1
Oedipus Tyrannus* 7 6.8
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 3 31.7
Hymn 2 to Demeter* 4 10.7
unknown
unknown 7 31.7
unknown 8 30.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 116 24.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 87 65.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 174 54.4
De Cherubim 47 62.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 49 52.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 58 51.6
De Posteritate Caini 46 42.5
De Gigantibus 19 58.4
Quod Deus Sit Immutabilis 55 61.1
De Agricultura 43 48.3
De Plantatione 38 42.5
De Ebrietate 53 46.7
De Sobrietate 14 40.6
De Confusione Linguarum 55 55.3
De Migratione Abrahami 57 46.4
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 64 41.2
De Congressu Eruditionis Gratia 55 62.9
De Fuga Et Inventione 62 57.8
De Mutatione Nominum 69 53.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 119 47.1
De Abrahamo 87 65.4
De Josepho 66 52.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 178 57.3
De Decalogo 50 59.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 357 63.1
De Virtutibus 68 56.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 60 67.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 35 46.6
De Vita Contemplativa 23 50.8
De Aeternitate Mundi 36 39.8
In Flaccum 56 63.5
Legatio Ad Gaium 105 60.6
Aristophanes
Lysistrata 11 12.5
Ecclesiazusae 9 10.7
Birds* 19 16.1
Clouds* 28 26.4
Frogs* 10 10.0
Antiphon
On the murder of Herodes 13 18.9
New Testament
Gospel according to Matthew 58 29.7
Mark 33 27.5
Gospel of Luke 38 18.2
Acts 74 38.1
Epistle to the Romans 90 118.2
1 Corinthians 42 57.9
Second Corinthians 45 93.9
Epistle to the Galatians 18 74.7
Ephesians 21 81.1
Letter to the Philippians 13 74.2
Letter to the Colossians 14 82.9
First Letter to the Thessalonians 10 63.1
Second Letter to the Thessalonians 10 108.9
First Timothy 5 29.5
Second Timothy 12 90.9
Epistle of Paul to Titus 3 43.5
Epistle to Philemon 4 112.0
Letter to the Hebrews 54 103.5
James 2 10.9
First Epistle of Peter 17 96.0
Second Epistle of Peter 7 60.2
First John 5 21.5
Second Epistle of John 2 79.7
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 18 17.2
Gospel according to John* 59 35.0
Xenophon
Hellenica 163 23.0
Memorabilia 171 44.0
Economics 54 27.7
Symposium 33 31.8
Apology 6 27.1
Cyropaedia 162 18.9
Hiero 42 65.5
Constitution of the Lacedaimonians 6 11.3
Ways and Means 12 29.1
On the Cavalry Commander 16 25.8
On the Art of Horsemanship 16 21.3
On Hunting 69 71.2
Agesilaus* 26 32.9
Anabasis* 154 25.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.4
Adhortatio ad artes addiscendas 33 65.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 7 49.6
De sectis ad eos qui introducuntur 40 63.8
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 71 58.9
Ars Medica 114 70.8
De elementis ex Hippocrate 63 45.4
De temperamentis 110 39.7
De naturalibus facultatibus 205 61.9
De anatomicis administrationibus 418 53.4
De ossibus ad tirones 25 36.0
De venarum arteriarumque dissectione 61 81.1
De nervorum dissectione 27 75.1
De instrumento odoratus 41 99.1
De uteri dissectione 14 42.6
De usu partium corporis humani I-XI 1,309 67.3
De motu musculorum 91 61.6
De victu attenuante 48 75.9
De victu attenuante 46 72.9
De utilitate respirationis 72 118.7
De semine 123 58.6
De foetuum formatione 44 56.2
An in arteriis sanguis contineatur 43 90.8
De optima corporis nostri constitutione 5 27.9
De bono habitu 4 47.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 75 87.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 61 72.7
De atra bile 52 81.8
De usu pulsuum 51 113.4
De placitis Hippocratis et Platonis 577 59.7
De parvae pilae exercitio 17 99.1
De parvae pilae exercitio 16 91.9
De venereis 1 26.8
De venereis 3 75.9
De sanitate tuenda 443 66.2
De rebus boni malique suci 67 67.8
De ptisana 21 95.0
De morborum differentiis 22 32.5
De causis morborum 16 26.6
De symptomatum differentiis 28 42.1
De symptomatum causis 269 92.4
De differentiis febrium 129 62.3
De morborum temporibus 17 31.6
De totius morbi temporibus 20 55.0
De typis 8 52.9
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 28 50.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 71 77.4
De comate secundum Hippocratem 13 39.4
De marcore 37 63.6
De tumoribus praeter naturam 23 55.3
De inaequali intemperie 15 47.9
De difficultate respirationis 281 87.6
De locis affectis 521 75.3
De pulsibus ad tirones 23 39.2
De differentiis pulsuum 128 29.5
De dignoscendis pulsibus 143 45.3
De causis pulsuum 281 88.2
De praesagitione ex pulsibus 250 69.4
Synopsis librorum suorum de pulsibus 120 77.3
De crisibus 149 43.4
De diebus decretoriis 141 51.7
De methodo medendi 1,149 73.1
Ad Glauconem de methodo medendi 200 88.8
De venae sectione adversus Erasistratum 38 63.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 80 87.5
De curandi ratione per venae sectionem 89 88.3
De purgantium medicamentorum facultate 11 36.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 37 184.8
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 34 245.8
Pro puero epileptico consilium 11 33.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 778 59.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,067 83.8
De compositione medicamentorum per genera 691 72.9
De antidotis 117 48.2
De theriaca ad Pisonem 99 78.0
Institutio logica 48 54.0
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 25 94.3
De praenotione ad Epigenem 87 78.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 15 107.4
In Hippocratis De natura hominis 167 67.4
In Hippocratis De victu acutorum 615 90.4
In Hippocratis Epidemiarum I 1,448 91.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 990 102.1
Adversus Lycum 17 22.2
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 40 53.1
In Hippocratis De articulis 467 74.6
In Hippocratis De fracturis 290 68.7
In Hippocratis De officina medici 269 64.4
De musculorum dissectione ad tirones 69 47.0
De consuetudinibus 32 79.3
De experientia medica 4 38.5
De causis respirationis 4 58.8
De optima doctrina 2 10.7
De temperamentis 112 39.8
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 45 70.1
De plenitudine 46 41.0
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 6 89.8
In Hippocratis Prognosticum 344 79.0
Plato
Phaedo 62 26.4
Cratylus 60 30.2
Theaetetus 64 26.1
Sophist 69 39.3
Statesman 48 25.9
Parmenides 10 5.9
Philebus 50 25.7
Phaedrus 62 34.2
Alcibiades 1 27 23.6
Alcibiades 2 13 28.5
Hipparchus 6 24.5
Lovers 2 7.7
Theages 5 13.2
Charmides 6 6.7
Laches 9 10.8
Lysis 27 36.1
Definitiones 6 32.9
Apology* 16 18.5
Crito* 4 8.7
Euthyphro* 21 37.5
Republic* 214 22.3
Symposium* 51 27.1
Lucian of Samosata
Cataplus 7 17.5
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 8 12.1
Gallus 17 30.0
Prometheus 3 12.5
Prometheus 3 12.3
Icaromenippus 6 11.4
Timon 13 21.6
Charon sive contemplantes 6 13.8
Vitarum auctio 1 2.8
Revivescentes sive piscator 3 4.5
Bis accusatus sive tribunalia 4 6.7
De sacrificiis 2 11.0
De sacrificiis 2 10.9
Adversus indoctum et libros multos ementem 12 30.9
Somnium sive vita Luciani 3 16.5
De parasito sive artem esse parasiticam 19 28.3
Philopseudes sive incredulus 13 20.9
Dearum judicium 2 9.5
De mercede conductis potentium familiaribus 10 13.9
De morte Peregrini 10 23.1
Fugitivi 4 12.4
Toxaris vel amicitia 13 13.5
De saltatione 13 18.5
Lexiphanes 2 7.6
Eunuchus 1 7.4
De astrologia 2 10.4
Pseudologista 4 10.0
Deorum concilium 2 10.7
Tyrannicida 14 47.8
Abdicatus 12 24.7
Dialogi Marini 12 28.8
Arrian
Anabasis 125 15.6
Indica 13 9.6
Cynegeticus 9 14.7
Periplus Ponti Euxini 6 14.1
Tactica 14 15.4
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 385 88.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 5 10.5
Suppliant Maidens 10 18.5
Persians 4 7.1
Prometheus Bound 3 5.2
Prometheus Bound 3 4.9
Seven Against Thebes 11 22.1
Agamemnon 8 10.0
Agamemnon 10 11.4
Libation Bearers 7 13.3
Eumenides* 2 3.9
Persians* 3 5.9
Aristotle
Analytica priora 611 97.8
Analytica priora 606 95.1
De anima 118 54.8
De anima 117 52.6
Res Publica Atheniensium 59 38.0
Res Publica Atheniensium 3 30.1
Categoriae 14 13.0
De divinatione per somnum 14 116.8
Historia animalium 420 46.1
De insomniis 17 69.1
De interpretatione 4 6.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 17 88.1
De longitudine et brevitate vitae 11 60.9
Magna Moralia 124 50.0
De memoria et reminiscentia 22 83.8
Meteorologica 386 113.9
De partibus animalium 416 109.6
Physica 195 32.9
Ars Poetica 67 62.4
De respiratione 109 179.5
De sophisticis elenchis 68 46.6
De sensu et sensibilibus 74 92.5
De somno et vigilia 22 73.3
Topica 202 44.1
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 16 62.0
Physica (textus alter) 8 33.3
Ars Poetica* 67 62.4
Aristoxenus
Harmonics 161 110.5
Agathemerus
Geographiae informatio 14 78.3
Theophrastus
Characters 4 5.8
Aesop
Fabulae 188 43.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 76 29.1
Problemata arithmetica 2 14.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1,472 83.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 322 87.9
Pausanias
Description of Greece 373 16.6
Old Testament
Genesis 40 12.5
Exodus 31 12.8
Leviticus 22 11.5
Numbers 72 29.7
Deuteronomium 46 20.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 25 18.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 13 8.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 28 14.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 17 9.9
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 22 11.1
unknown 53 26.9
Isaias 142 36.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 14 7.6
pseudo-Galen
De fasciis 18 23.3
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 86 79.6
Introductio seu medicus 198 109.0
De remediis parabilibus 176 57.1
De theriaca ad Pamphilianum 16 80.4
De optima secta ad Thrasybulum 147 82.1
Lysias
Funeral Oration 22 51.4
Against Simon: Defense 1 4.3
On A Wound By Premeditation 7 67.6
Against Andocides 14 49.9
On the Olive Stump 4 18.5
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 10 104.2
Against Theomnestus 1 4 24.6
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 18 34.5
Against Eratosthenes 18 34.5
Against Alcibiades 1 13 49.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 6 49.4
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 6 41.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 4 12.1
For Polystratus 10 48.6
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 5 35.7
Against The Corn-Dealers 1 8.2
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 16 101.5
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 13 62.3
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 2 24.7
Against Ergocles 2 20.7
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 8 39.5
Against Philon, On his Scrutiny 20 101.4
Against Diogeiton 4 22.4
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 9 17.3
Olympic Oration 5 115.2
On the Murder of Eratosthenes* 3 11.7
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 10.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 386 73.0
Adversus Mathematicos 594 53.5
Apollodorus
Library 118 42.4
Epitome 23 28.3
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 1 8.8
Samnite History 4 11.2
Gallic History 5 23.8
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 39 23.6
Hannibalic War 34 33.8
Punic Wars 73 27.5
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 12 31.4
Illyrian Wars 21 42.3
Syrian Wars 54 37.6
Civil Wars 422 34.6
Mithridatic Wars 88 35.2
Artemidorus
Onirocriticon 569 87.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 110 30.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 87 37.7
Paedagogus 442 77.9
Stromata Books 7-8 287 99.4
Eclogae propheticae 57 113.1
Quis dives salvetur 45 47.8
Excerpta ex Theodoto 77 101.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 610 213.0
De Fasciis 1 5.2
Vita Hippocratis 12 241.9
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 4 43.0
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 18 72.0
Encomium of Helen* 12 86.0
Alcidamas
Peri Sophiston 12 54.4
Odysseus 25 63.7
Dio Chrysostom
Orationes 601 32.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 11 9.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 739 100.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 229 37.0
Excerpta Polyaeni 76 46.8
Hippocrates
De prisca medicina 39 68.5
De aere, aquis, locis 32 41.6
Prognosticon 13 24.1
De diaeta in morbis acutis 35 54.3
De diaeta acutorum (spurium) 14 24.9
Epidemiarum 194 46.6
De capitis vulneribus 18 34.7
De fracturis 27 22.9
De articulis 86 38.3
Vectiarius 17 32.6
Aphorismi 20 26.8
Lex 1 28.9
De humoribus 12 52.3
Prorrheticon I 19 19.3
Coa praesagia 19 16.4
De arte 22 80.1
De natura hominis 16 40.4
De salubri diaeta 5 34.6
De flatibus 42 145.7
De liquidorum usu 13 90.1
De morbis I 102 29.0
De genitura 12 60.2
De natura pueri 45 60.8
De affectionibus 15 20.0
De locis in homine 59 70.6
De morbo sacro 13 26.5
De haemorrhoidibus 1 10.6
De fistulis 5 31.1
De diaeta 104 52.5
De affectionibus interioribus 42 26.2
De natura muliebri 5 4.3
De octimestri partu 3 38.3
De muliebribus 81 16.9
De virginum morbis 2 44.7
De superfoetatione 5 15.2
De exsectione foetus 2 42.6
De anatomia 2 89.3
De dentitione 1 29.4
De glandulis 15 84.2
De carnibus 27 78.5
De corde 6 59.6
De alimento 5 36.8
De visu 1 12.9
De natura ossium 61 190.3
De medico 8 51.2
De habitu decenti 11 76.1
De crisibus 3 14.9
De diebus criticis 2 15.6
Epistulae, Decretum, Orationes 44 38.4
De officina medici 3 13.1
De ulceribus 2 5.7
Praeceptiones 12 89.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 42 21.4
Anonymus Londinensis
Iatrica 108 61.9
Justin Martyr
Apology 155 106.4
Apologia secunda 42 127.7
Apologia secunda 42 127.7
Dialogue with Trypho 497 93.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 7 26.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 106 14.1
unknown
unknown 229 36.9
unknown 76 46.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 62 37.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,849 51.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,554 95.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,449 75.8
In Librum De Sensu Commentarium 483 90.9
Problems and Solutions 34 89.0
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 476 63.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 995 114.7
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 13 80.0
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 43 37.3
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 43 37.3
De Resurrectione 56 62.3
De Resurrectione 58 64.0
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 64 63.2
De Sphaera Quae Movetur 50 121.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 28 40.5
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 9 32.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 69 70.0
Epistula II ad Corinthios 8 25.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 7 31.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 82 20.8
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 3 88.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 110 39.3
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 11 59.8
Ad Magnesios (epist. 2) 12 111.0
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 3 28.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 5 42.7
Ad Polycarpum (epist. 7) 8 102.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 177 82.8
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 11 17.4
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 12 44.2
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Oracula Sibyllina
Oracula 65 24.6
Fragmenta 3 48.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 39 16.8
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 28 39.4
The Testament of Abraham Recension B 9 27.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 414 108.9
Theophilus
Ad Autolycum 110 50.7
Ad Autolycum 115 53.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 30 25.3
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 133 131.6
Euclid
Elements 438 26.6
Data 44 22.2
Data (demonstrationes alterae) 9 21.2
Plotinus
Enneades 485 21.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 357 120.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 338 39.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 283 49.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 106 70.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 803 106.8
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 1 68.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,163 50.0
Historia Ecclesiastica 580 58.9
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 34 43.9
Demonstratio Evangelica 1,118 69.9
De Ecclesiastica Theologia 113 70.3
De Theophania (Fragmenta) 70 85.2
Onomasticon 20 15.9
Vita Constantini 140 36.7
Oration of Constantine 43 37.8
De Laudibus Constantini 64 33.1
Historia Ecclesiastica 565 57.0
Epiphanius
Ancoratus 224 55.9
Panarion (Adversus Haereses) 1,380 72.2
Anacephalaeosis [Sp.] 24 80.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 6 3.9
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 10 47.9
De Theologia (Orat. 28) 34 45.9
De Filio (Orat. 29) 14 28.3
De Filio (Orat. 30) 37 73.4
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 29 46.6
Iamblichus
Protrepticus 208 75.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 150 45.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 518 105.8
Zetemata codicis Vaticani 54 53.0
Isagoge Sive Quinque Voces 9 15.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 94 38.1
Marcellus
Fragmenta 127 110.0
Origen
Contra Celsum 913 54.8
Commentarii In Evangelium Joannis 949 58.8
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 142 61.2
Exhortatio ad martyrium 88 70.4
De oratione 185 64.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 106 41.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 46 56.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 64 60.6
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 13 34.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 20 94.9
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 2 241.0
Homiliae In Lucam 116 68.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 77 55.8
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 210 66.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 127 56.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 438 47.9
Epistula ad Africanum 10 21.2
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 3 39.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 16 35.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 277 24.6
Eunapius
Vitae Sophistarum 3 38.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 120 38.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 373 52.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 389 56.0
Libanius
Epistulae 1-1544 451 36.3
Oratio 1 84 37.0
Oratio 3 9 45.8
Oratio 4 13 54.5
Oratio 5 7 24.9
Oratio 6 9 85.1
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 1 11.0
Oratio 10 6 27.1
Oratio 11 61 39.1
Oratio 26 12 42.1
Oratio 27 18 48.6
Oratio 28 10 45.4
Oratio 29 14 45.6
Oratio 30 29 55.6
Oratio 31 9 23.7
Oratio 32 7 27.7
Oratio 33 23 57.8
Oratio 34 11 43.3
Oratio 35 4 15.2
Oratio 36 1 6.9
Oratio 38 10 49.3
Oratio 39 9 44.6
Oratio 40 12 48.0
Oratio 41 7 38.9
Oratio 42 29 60.4
Oratio 43 8 37.5
Oratio 45 14 43.3
Oratio 46 18 45.2
Oratio 47 17 49.2
Oratio 48 21 58.3
Oratio 49 19 62.2
Oratio 50 15 50.3
Oratio 51 19 66.2
Oratio 52 27 58.1
Oratio 53 11 40.6
Oratio 54 31 51.1
Oratio 55 8 27.1
Oratio 56 11 48.8
Oratio 57 14 33.0
Oratio 59 20 14.9
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 16 29.4
Oratio 63 13 37.5
Oratio 64 38 35.4
Declamatio 1 65 42.7
Declamatio 2 5 16.7
Declamatio 3 5 19.9
Declamatio 4 13 17.9
Declamatio 5 22 27.9
Declamatio 6 24 42.7
Declamatio 7 8 40.8
Declamatio 8 16 62.6
Declamatio 9 14 34.9
Declamatio 10 13 34.4
Declamatio 11 11 38.7
Declamatio 12 18 42.9
Declamatio 13 12 21.3
Declamatio 14 7 22.5
Declamatio 16 24 35.3
Declamatio 17 25 37.8
Declamatio 18 6 23.2
Declamatio 19 20 55.4
Declamatio 20 7 25.4
Declamatio 21 16 51.4
Declamatio 22 9 27.1
Declamatio 23 21 25.5
Declamatio 24 11 45.2
Declamatio 25 14 37.9
Declamatio 26 13 34.5
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 30 16 30.5
Declamatio 31 11 25.7
Declamatio 32 10 22.8
Declamatio 33 18 44.7
Declamatio 34 33 27.2
Declamatio 35 10 33.8
Declamatio 37 22 72.8
Declamatio 38 17 44.7
Declamatio 39 14 40.8
Declamatio 40 3 4.2
Declamatio 41 22 54.7
Declamatio 42 17 36.4
Declamatio 44 21 35.8
Declamatio 46 6 17.4
Declamatio 47 13 29.3
Declamatio 48 14 26.4
Declamatio 49 50 74.9
Declamatio 50 6 15.9
Characteres Epistolici [Sp.] 56 239.0
Oratio 2 12 30.5
Oratio 37 6 33.3
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 21 39.0
Declamatio 36 8 20.7
Declamatio 43 21 34.2
Declamatio 45 7 28.8
unknown
unknown 12 86.0
unknown 18 72.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 435 39.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 36 19.5
Anna Comnena
Alexias 777 55.5
Alexias 768 54.4
Alexias 768 54.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 133 25.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 330 65.4
unknown 15 121.9
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 131 45.9
De Libero Arbitrio 24 31.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 25 130.0
Fragmenta In Job (In Catenis) 16 99.3
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 12 97.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 97 40.4
Narrationes de Syntipa 39 33.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,558 45.6
Annals of Rome 406 43.6
Argumenta 129 55.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 230 207.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,546 56.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 656 37.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,195 48.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,197 84.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 315 46.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,675 99.9
unknown 1,465 101.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,465 102.0
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 446 82.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 627 56.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,907 77.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,118 66.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1,099 112.5
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 163 46.4
In Aristotelis Categorias Commentarius 135 45.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 578 59.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 404 116.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 399 51.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 901 48.1
Olympiodorus
Prolegomena 326 52.3
In Aristotelis Meteora Commentaria 1,279 112.9
Elias
In Porphyrii Isagogen 275 77.2
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 417 70.8
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 495 63.5
Agathias Scholasticus
Historiae 48 8.2
Epigrammata 5 8.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 118 32.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 392 54.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,129 83.9
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1,043 99.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 606 114.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 753 114.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 218 72.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 218 72.0
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 753 114.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,204 71.1
Chrestomathy 1 15.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 13 47.5
Zosimus
Historia Nova 230 37.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 237 35.2
Historia Ecclesiastica 308 47.1
Historia Religiosa 83 18.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,507 50.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 746 92.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 380 70.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 107 82.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 421 82.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 824 105.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 29 90.0 </