19541. δημεύω

to declare public property, to confiscate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1080.1

Editions by Text Group (51)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Isocrates
On the team of horses 1 3.3
Ad Timotheum 1 12.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Plato
Philebus 2 1.0
Lysias
On the Olive Stump 2 9.3
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Alcibiades 1 1 3.8
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 3 20.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 6 18.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 1 4.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Mithridatic Wars 3 1.2
Civil Wars 19 1.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 3 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Oratio 57 1 2.4
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 26 1 2.7
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 44 1 1.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Annals of Rome 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 98)

remove

Libanius, Declamatio 36

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00536.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
21 word list | read 1