19487. δέω2

to lack, miss, stand in need of
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2,10315.5
corpus37,93417.7

Editions by Text Group (804)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 3 4.7
De spiritu 11 30.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 11 4.7
Hegemonius
Acta Archelai 2 8.4
Euripides
Heracles 10 11.5
Bacchae* 13 15.6
Heracles* 10 11.5
Plutarch
Theseus 13 16.8
unknown 18 19.9
unknown 5 42.3
unknown 24 24.8
unknown 15 19.7
Comparison of Lycurgus and Numa 6 36.8
Solon 15 16.7
Publicola 15 25.5
Comparison of Solon and Publicola 3 30.5
unknown 13 15.7
unknown 19 17.1
Fabius Maximus 12 15.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 18 17.1
unknown 33 34.4
unknown 4 36.3
unknown 11 11.8
unknown 19 19.0
unknown 3 60.4
unknown 20 20.7
unknown 29 14.3
Pericles* 18 17.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 297 12.0
Deipnosophistae 297 11.9
Isocrates
Against Euthynus 1 8.4
Against Callimachus 5 13.2
Against Lochites 4 33.5
On the team of horses 5 16.3
Trapeziticus 14 39.3
Aegineticus 10 32.3
To Demonicus 10 32.4
Against the Sophists 9 63.8
Busiris 12 40.8
Plataicus 16 46.8
To Nicocles 17 52.6
Nicocles or the Cyprians 20 49.8
Evagoras 11 22.6
Archidamus 26 39.8
On the Peace 22 26.1
Areopagiticus 15 30.9
Antidosis 41 21.8
To Philip 15 16.0
Panathenaicus 26 15.4
Ad Dionysium 2 35.7
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 5 43.3
Ad reges Mytilenaeos 5 71.9
Ad Timotheum 4 48.3
Ad Philippum 3 22.8
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 1 11.7
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 3 7.6
Panegyricus* 26 22.8
Sophocles
Trachiniae 4 5.0
Electra 8 8.2
Philoctetes 22 22.4
Tracking Satyrs 2 8.5
Ajax* 4 4.6
Antigone* 6 7.4
Oedipus at Colonus* 14 12.0
Oedipus Tyrannus* 14 13.6
unknown
unknown 11 49.9
unknown 21 80.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 56 11.8
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 16 12.1
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 33 10.3
De Cherubim 11 14.6
De Sacrificiis Abelis Et Caini 16 17.0
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 7 6.2
De Posteritate Caini 18 16.6
De Gigantibus 1 3.1
Quod Deus Sit Immutabilis 13 14.4
De Agricultura 10 11.2
De Plantatione 9 10.1
De Ebrietate 12 10.6
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 6 6.0
De Migratione Abrahami 16 13.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 12 7.7
De Congressu Eruditionis Gratia 8 9.2
De Fuga Et Inventione 11 10.3
De Mutatione Nominum 16 12.4
De Somniis (Lib. I-Ii) 25 9.9
De Abrahamo 8 6.0
De Josepho 22 17.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 47 15.1
De Decalogo 17 20.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 100 17.7
De Virtutibus 20 16.6
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 12 13.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 6 8.0
De Vita Contemplativa 5 11.0
De Aeternitate Mundi 12 13.3
In Flaccum 14 15.9
Legatio Ad Gaium 27 15.6
Aristophanes
Lysistrata 29 32.9
Ecclesiazusae 31 36.8
Birds* 29 24.6
Clouds* 12 11.3
Frogs* 16 15.9
Antiphon
On the murder of Herodes 22 32.0
New Testament
Gospel according to Matthew 13 6.7
Mark 10 8.3
Gospel of Luke 27 13.0
Acts 31 16.0
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 4 5.5
Second Corinthians 9 18.8
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 2 7.7
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 2 11.8
First Letter to the Thessalonians 2 12.6
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 5 29.5
Second Timothy 2 15.2
Epistle of Paul to Titus 3 43.5
Letter to the Hebrews 4 7.7
First Epistle of Peter 1 5.6
Second Epistle of Peter 1 8.6
Revelation 8 7.6
Gospel according to John* 11 6.5
Xenophon
Hellenica 152 21.5
Memorabilia 171 44.0
Economics 133 68.3
Symposium 18 17.4
Cyropaedia 366 42.7
Hiero 15 23.4
Constitution of the Lacedaimonians 35 66.1
Ways and Means 16 38.9
On the Cavalry Commander 45 72.6
On the Art of Horsemanship 71 94.5
On Hunting 18 18.6
Agesilaus* 15 19.0
Anabasis* 177 28.9
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 8 15.8
Adhortatio ad artes addiscendas 8 15.9
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 3 21.2
De sectis ad eos qui introducuntur 18 28.7
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 16 13.3
Ars Medica 30 18.6
De elementis ex Hippocrate 22 15.9
De temperamentis 40 14.4
De naturalibus facultatibus 71 21.5
De anatomicis administrationibus 72 9.2
De ossibus ad tirones 3 4.3
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De nervorum dissectione 2 5.6
De instrumento odoratus 6 14.5
De uteri dissectione 1 3.0
De usu partium corporis humani I-XI 486 25.0
De motu musculorum 25 16.9
De victu attenuante 17 26.9
De victu attenuante 16 25.4
De utilitate respirationis 25 41.2
De semine 35 16.7
De foetuum formatione 13 16.6
An in arteriis sanguis contineatur 7 14.8
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 7 8.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 15 17.9
De atra bile 3 4.7
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 121 12.5
De parvae pilae exercitio 12 70.0
De parvae pilae exercitio 11 63.2
De sanitate tuenda 116 17.3
De rebus boni malique suci 28 28.3
De ptisana 9 40.7
De dignotione ex insomniis 3 59.9
De morborum differentiis 10 14.8
De causis morborum 11 18.3
De symptomatum differentiis 4 6.0
De symptomatum causis 33 11.3
De differentiis febrium 6 2.9
De morborum temporibus 9 16.7
De totius morbi temporibus 3 8.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 8 14.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 14 15.3
De comate secundum Hippocratem 6 18.2
De marcore 11 18.9
De tumoribus praeter naturam 3 7.2
De difficultate respirationis 52 16.2
De locis affectis 60 8.7
De pulsibus ad tirones 3 5.1
De differentiis pulsuum 66 15.2
De dignoscendis pulsibus 69 21.9
De causis pulsuum 56 17.6
De praesagitione ex pulsibus 32 8.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 9 5.8
De crisibus 44 12.8
De diebus decretoriis 42 15.4
De methodo medendi 345 21.9
Ad Glauconem de methodo medendi 59 26.2
De venae sectione adversus Erasistratum 22 36.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 19 20.8
De curandi ratione per venae sectionem 17 16.9
De purgantium medicamentorum facultate 1 3.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 40.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 6 43.4
Pro puero epileptico consilium 11 33.6
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 163 12.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 208 16.3
De compositione medicamentorum per genera 147 15.5
De antidotis 33 13.6
De theriaca ad Pisonem 4 3.1
Institutio logica 11 12.4
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 19 17.2
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 35 14.1
In Hippocratis De victu acutorum 162 23.8
In Hippocratis Epidemiarum I 208 13.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 199 20.5
Adversus Lycum 9 11.7
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 10 13.3
In Hippocratis De articulis 122 19.5
In Hippocratis De fracturis 76 18.0
In Hippocratis De officina medici 121 29.0
De musculorum dissectione ad tirones 6 4.1
De consuetudinibus 4 9.9
De experientia medica 5 48.1
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 6 32.2
De temperamentis 40 14.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 12 18.7
De plenitudine 21 18.7
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 42 9.6
Plato
Phaedo 48 20.4
Cratylus 76 38.2
Theaetetus 48 19.6
Sophist 37 21.0
Statesman 72 38.9
Parmenides 41 24.4
Philebus 59 30.3
Phaedrus 71 39.2
Alcibiades 1 32 28.0
Alcibiades 2 13 28.5
Hipparchus 6 24.5
Lovers 5 19.3
Theages 6 15.8
Charmides 13 14.5
Laches 20 24.0
Lysis 11 14.7
Definitiones 6 32.9
Apology* 40 46.1
Crito* 27 58.6
Euthyphro* 15 26.8
Republic* 338 35.3
Symposium* 50 26.6
Lucian of Samosata
Cataplus 17 42.4
Juppiter confutatus 4 17.3
Juppiter tragoedus 16 24.2
Gallus 7 12.4
Prometheus 11 45.8
Prometheus 11 45.1
Icaromenippus 11 20.9
Timon 17 28.3
Charon sive contemplantes 13 29.9
Vitarum auctio 5 13.8
Revivescentes sive piscator 20 30.3
Bis accusatus sive tribunalia 11 18.6
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 9 23.2
Somnium sive vita Luciani 4 22.0
De parasito sive artem esse parasiticam 11 16.4
Philopseudes sive incredulus 9 14.5
Dearum judicium 3 14.3
De mercede conductis potentium familiaribus 27 37.7
De morte Peregrini 8 18.5
Fugitivi 6 18.6
Toxaris vel amicitia 21 21.9
De saltatione 21 29.8
Lexiphanes 2 7.6
Eunuchus 5 37.1
De astrologia 1 5.2
Pseudologista 8 20.1
Deorum concilium 4 21.5
Tyrannicida 2 6.8
Abdicatus 9 18.5
Dialogi Marini 9 21.6
Arrian
Anabasis 54 6.8
Indica 6 4.4
Cynegeticus 16 26.1
Periplus Ponti Euxini 3 7.0
Tactica 15 16.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 131 30.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 5 10.5
Suppliant Maidens 6 11.1
Prometheus Bound 6 10.4
Prometheus Bound 6 9.8
Agamemnon 5 6.3
Agamemnon 6 6.9
Libation Bearers 5 9.5
Eumenides* 8 15.7
Aristotle
Analytica priora 122 19.5
Analytica priora 135 21.2
De anima 39 18.1
De anima 42 18.9
Res Publica Atheniensium 33 21.3
Categoriae 5 4.6
De divinatione per somnum 2 16.7
Historia animalium 57 6.2
De insomniis 4 16.3
De interpretatione 14 21.4
De iuventute et senectute, De vita et morte 5 25.9
De longitudine et brevitate vitae 6 33.2
Magna Moralia 115 46.3
De memoria et reminiscentia 9 34.3
Meteorologica 46 13.6
De partibus animalium 92 24.2
Physica 85 14.3
Ars Poetica 59 54.9
De respiratione 25 41.2
De sophisticis elenchis 40 27.4
De sensu et sensibilibus 14 17.5
De somno et vigilia 2 6.7
Topica 142 31.0
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 5 19.4
Physica (textus alter) 1 4.2
Ars Poetica* 59 54.9
Aristoxenus
Harmonics 26 17.8
Theophrastus
Characters 12 17.3
Aesop
Fabulae 124 29.0
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 13 5.0
Problemata arithmetica 2 14.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 81 4.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 26 7.1
Pausanias
Description of Greece 69 3.1
Old Testament
Genesis 5 1.6
Exodus 7 2.9
Leviticus 2 1.0
Numbers 3 1.2
Deuteronomium 4 1.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 2 1.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 4 2.6
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 5 2.5
unknown 10 5.1
Isaias 8 2.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 7 3.8
pseudo-Galen
De fasciis 23 29.7
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 7 6.5
Introductio seu medicus 26 14.3
De remediis parabilibus 34 11.0
De theriaca ad Pamphilianum 7 35.2
De optima secta ad Thrasybulum 104 58.1
Lysias
Funeral Oration 9 21.0
Against Simon: Defense 4 17.3
On A Wound By Premeditation 2 19.3
For Callias 1 39.2
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 6 27.8
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 4 34.9
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 7 43.1
Against Theomnestus 2 2 33.7
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Alcibiades 1 8 30.7
Against Alcibiades 2 7 108.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 7 57.7
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 4 63.2
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 3 20.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 12 36.2
For Polystratus 5 24.3
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 7 50.0
Against The Corn-Dealers 5 41.1
Against Pancleon 3 35.9
Against Pancleon 3 35.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 6 38.0
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
On the Scrutiny of Evandros 4 26.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 1 12.3
Against Ergocles 2 20.7
Against Nicomachus 8 39.5
Against Philon, On his Scrutiny 7 35.5
Against Diogeiton 6 33.5
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 21 40.3
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 8 31.1
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 7 37.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 112 21.2
Adversus Mathematicos 213 19.2
Apollodorus
Library 19 6.8
Epitome 10 12.3
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Italy 4 35.1
Samnite History 3 8.4
Gallic History 2 9.5
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 21 12.7
Hannibalic War 10 9.9
Punic Wars 42 15.8
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 5 13.1
Illyrian Wars 6 12.1
Syrian Wars 16 11.2
Civil Wars 131 10.7
Mithridatic Wars 20 8.0
Artemidorus
Onirocriticon 85 13.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 66 18.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 15 6.5
Paedagogus 80 14.1
Stromata Books 7-8 48 16.6
Eclogae propheticae 6 11.9
Quis dives salvetur 22 23.4
Excerpta ex Theodoto 11 14.5
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 120 41.9
De Fasciis 2 10.4
Vita Hippocratis 4 80.6
Antisthenes
Ajax 2 38.0
Odysseus 1 10.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 11 44.0
Encomium of Helen* 2 14.3
Alcidamas
Peri Sophiston 4 18.1
Odysseus 8 20.4
Dio Chrysostom
Orationes 500 26.8
Babrius
Fabulae Aesopeae 20 17.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 326 44.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 43 7.0
Excerpta Polyaeni 15 9.2
Hippocrates
De prisca medicina 21 36.9
De aere, aquis, locis 3 3.9
Prognosticon 7 13.0
De diaeta in morbis acutis 23 35.7
De diaeta acutorum (spurium) 13 23.2
Epidemiarum 47 11.3
De capitis vulneribus 11 21.2
De fracturis 24 20.4
De articulis 66 29.4
Vectiarius 11 21.1
Aphorismi 25 33.6
Lex 2 57.8
De humoribus 12 52.3
Prorrheticon I 6 6.1
Coa praesagia 2 1.7
De arte 13 47.4
De natura hominis 3 7.6
De salubri diaeta 4 27.7
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 5 34.7
De morbis I 39 11.1
De natura pueri 9 12.2
De affectionibus 18 24.0
De locis in homine 13 15.5
De morbo sacro 4 8.2
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 1 6.2
De diaeta 31 15.7
De affectionibus interioribus 21 13.1
De natura muliebri 12 10.4
De octimestri partu 1 12.8
De muliebribus 99 20.7
De superfoetatione 13 39.5
De exsectione foetus 1 21.3
De carnibus 2 5.8
De alimento 2 14.7
De visu 1 12.9
De natura ossium 1 3.1
De medico 17 108.8
De habitu decenti 5 34.6
De crisibus 4 19.9
De diebus criticis 1 7.8
Epistulae, Decretum, Orationes 16 14.0
De officina medici 11 48.2
De ulceribus 17 48.1
Praeceptiones 7 52.0
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 56 28.5
Anonymus Londinensis
Iatrica 12 6.9
Justin Martyr
Apology 18 12.4
Apologia secunda 3 9.1
Apologia secunda 3 9.1
Dialogue with Trypho 33 6.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 80 10.6
unknown
unknown 43 6.9
unknown 15 9.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 14 8.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 528 14.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 417 25.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 697 36.4
In Librum De Sensu Commentarium 87 16.4
Problems and Solutions 9 23.6
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 211 27.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 104 12.0
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 22 19.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 22 19.1
De Resurrectione 45 50.0
De Resurrectione 45 49.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 6 6.1
Epistula II ad Corinthios 8 25.7
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 34 8.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 43 15.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Trallianos (epist. 3) 3 30.5
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 15 7.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 9 14.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 24 112.8
Oracula Sibyllina
Oracula 8 3.0
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 24 10.3
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 7 9.8
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 33 8.7
Theophilus
Ad Autolycum 8 3.7
Ad Autolycum 9 4.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 24 20.2
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 6 5.9
Euclid
Elements 553 33.6
Data 1 0.5
Plotinus
Enneades 1,049 46.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 73 24.5
In Aristotelis Physica Paraphrasis 123 14.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 83 14.5
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 24 15.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 251 33.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 426 18.3
Historia Ecclesiastica 130 13.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Demonstratio Evangelica 124 7.7
De Ecclesiastica Theologia 19 11.8
De Theophania (Fragmenta) 7 8.5
Vita Constantini 55 14.4
Oration of Constantine 8 7.0
De Laudibus Constantini 16 8.3
Historia Ecclesiastica 129 13.0
Epiphanius
Ancoratus 17 4.2
Panarion (Adversus Haereses) 156 8.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 30 19.4
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 6 28.7
De Theologia (Orat. 28) 8 10.8
De Filio (Orat. 29) 4 8.1
De Filio (Orat. 30) 6 11.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 10 16.1
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 113 41.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 34 10.3
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 106 21.7
Zetemata codicis Vaticani 12 11.8
Isagoge Sive Quinque Voces 7 11.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 40 16.2
Marcellus
Fragmenta 14 12.1
Origen
Contra Celsum 238 14.3
Commentarii In Evangelium Joannis 217 13.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 36 15.5
Exhortatio ad martyrium 12 9.6
De oratione 98 34.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 47 18.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 20 24.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 14 13.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 7 18.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 42 24.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 22 15.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 52 16.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 29 12.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 149 16.3
Epistula ad Africanum 3 6.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 7 15.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 172 15.3
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 19 6.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 66 9.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 65 9.3
Libanius
Epistulae 1-1544 493 39.6
Oratio 1 66 29.1
Oratio 3 8 40.7
Oratio 4 9 37.7
Oratio 5 4 14.2
Oratio 7 2 38.2
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 1 11.0
Oratio 10 7 31.6
Oratio 11 27 17.3
Oratio 26 15 52.7
Oratio 27 18 48.6
Oratio 28 8 36.3
Oratio 29 17 55.4
Oratio 30 20 38.4
Oratio 31 19 50.0
Oratio 32 10 39.5
Oratio 33 18 45.2
Oratio 34 7 27.6
Oratio 35 12 45.5
Oratio 36 7 48.4
Oratio 38 4 19.7
Oratio 39 5 24.8
Oratio 40 10 40.0
Oratio 41 4 22.2
Oratio 42 13 27.1
Oratio 43 7 32.8
Oratio 44 2 47.7
Oratio 45 16 49.5
Oratio 46 24 60.3
Oratio 47 19 55.0
Oratio 48 13 36.1
Oratio 49 7 22.9
Oratio 50 14 47.0
Oratio 51 21 73.1
Oratio 52 23 49.5
Oratio 53 13 48.0
Oratio 54 29 47.8
Oratio 55 5 16.9
Oratio 56 7 31.0
Oratio 57 11 25.9
Oratio 59 33 24.6
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 1 6.3
Oratio 62 15 27.6
Oratio 63 12 34.6
Oratio 64 27 25.2
Declamatio 1 55 36.2
Declamatio 2 3 10.0
Declamatio 3 12 47.8
Declamatio 4 32 44.1
Declamatio 5 20 25.3
Declamatio 6 20 35.6
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 16 62.6
Declamatio 9 16 39.9
Declamatio 10 15 39.6
Declamatio 11 15 52.8
Declamatio 12 8 19.1
Declamatio 13 17 30.2
Declamatio 14 11 35.3
Declamatio 16 15 22.1
Declamatio 17 23 34.8
Declamatio 18 13 50.3
Declamatio 19 18 49.8
Declamatio 20 22 79.9
Declamatio 21 12 38.5
Declamatio 22 4 12.0
Declamatio 23 40 48.6
Declamatio 24 25 102.7
Declamatio 25 12 32.5
Declamatio 26 14 37.1
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 8 33.9
Declamatio 30 24 45.7
Declamatio 31 18 42.0
Declamatio 32 18 41.1
Declamatio 33 23 57.2
Declamatio 34 44 36.3
Declamatio 35 11 37.2
Declamatio 37 9 29.8
Declamatio 38 11 28.9
Declamatio 39 23 67.1
Declamatio 40 21 29.6
Declamatio 41 19 47.2
Declamatio 42 24 51.4
Declamatio 44 26 44.3
Declamatio 46 14 40.6
Declamatio 47 22 49.6
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 24 35.9
Declamatio 50 16 42.5
Declamatio 51 3 27.8
Characteres Epistolici [Sp.] 10 42.7
Oratio 2 13 33.1
Oratio 37 6 33.3
Oratio 58 16 50.7
Declamatio 15 9 16.7
Declamatio 36 10 25.9
Declamatio 43 9 14.7
Declamatio 45 9 37.1
unknown
unknown 2 14.3
unknown 11 44.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 67 6.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Anna Comnena
Alexias 154 11.0
Alexias 155 11.0
Alexias 155 11.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 60 11.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 43 8.5
unknown 2 16.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 24 8.4
De Libero Arbitrio 16 20.9
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 6 31.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 22 9.2
Narrationes de Syntipa 16 13.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 379 11.1
Annals of Rome 131 14.1
Argumenta 5 2.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 25 22.6
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 255 9.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 321 18.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 510 11.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 255 18.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 113 16.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 439 26.2
unknown 360 25.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 360 25.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 77 14.3
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 188 16.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 599 24.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 546 17.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 161 16.5
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 66 18.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 78 26.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 144 14.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 84 24.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 108 13.9
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 426 22.7
Olympiodorus
Prolegomena 123 19.7
In Aristotelis Meteora Commentaria 192 17.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 108 30.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 171 29.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 153 19.6
Agathias Scholasticus
Historiae 93 16.0
Epigrammata 3 5.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 63 17.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 193 26.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,017 40.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 576 55.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 133 25.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 157 23.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 90 29.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 90 29.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 157 23.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 436 25.8
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 5 18.3
Zosimus
Historia Nova 84 13.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 54 8.0
Historia Ecclesiastica 52 7.9
Historia Religiosa 48 10.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 281 9.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 169 21.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 90 16.8
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 21 16.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 79 15.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 102 13.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 3 9.3
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 8 22.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 307 25.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 66 13.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 214 19.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 62 17.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 50 17.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 65 16.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 39 19.8
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 27 18.6
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 16 16.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 17 18.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 73 49.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 21 25.4
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 230 14.5
unknown 25 22.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 12 10.2
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 9.4
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 2 21.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 51 5.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 19 8.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 212 17.9
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 22 45.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 7.5
Polycarp
Epistula ad Philippenses 4 30.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 89 8.9
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 1 6.9
Vita Ambrosiana 1 18.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 84 27.6
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 174 10.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 48 7.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 58 12.2