19412. δεσπόζω

to be lord
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus840.0

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 2 2.3
Heracles* 2 2.3
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
To Philip 1 1.1
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Confusione Linguarum 2 2.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Galen
De motu musculorum 1 0.7
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
Plato
Phaedo 3 1.3
Statesman 1 0.5
Parmenides 1 0.6
Republic* 3 0.3
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
Aeschylus
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.3
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 1 1.9
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De aere, aquis, locis 2 2.6
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Homeric Hymns
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Polybius.
Histories* 6 0.2

Passages (1 of 75)

passage   count
1 word list | read 1