19402. δέσμιος

binding
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus2030.1

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Philoctetes 2 2.0
Ajax* 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
In Flaccum 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 2 1.0
Mark 1 0.8
Acts 6 3.1
Ephesians 2 7.7
Second Timothy 1 7.6
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 2 3.8
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Epitome 1 1.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 2 1.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 5 0.7
unknown
unknown 1 0.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 6 0.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Contra Celsum 2 0.1
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 12 4 9.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 32 0.9
Annals of Rome 7 0.8
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 12 3.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 12.9
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Aeschylus
Eumenides* 3 5.9
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Euripides
Bacchae* 5 6.0
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (2 of 165)

remove

New Testament, Epistle to Philemon

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg018.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 1
1.9 word list | read 1